Największa przewaga inwestowania w lokale komercyjne w porównaniu z lokalami mieszkalnymi wynika z braku konieczności stosowania się do zapisów ustawy o prawach lokatorów.

Reklama

Według danych GUS mieliśmy rozpoczętych 10 451 postępowań eksmisyjnych w 2021 r. Natomiast w przypadku nieruchomości komercyjnych liczba ta wynosiła: zero. To skutek tego, że prawa właściciela są bardzo łatwe do wyegzekwowania, nie ma on poważniejszych problemem z najemcą, który nie płaci czynszu i różnych opłat przez wiele miesięcy.

Wśród pięciu przewag wynajmowania lokalu komercyjnego nad lokalem mieszkalnym jest także to, że sieci handlowe podpisują umowy wieloletnie. Standardem jest umowa na 5-10 lat, ale zdarzają się umowy zawierane na dłuższy okres. Umowy na 15 lat dotyczą dużych operatorów (sieci handlowych).

Reklama

- Stopa zwrotu z lokalu komercyjnego bądź retail parku jest wyższa i wynosi 7,5% - 8% rocznie, to kolejny atut takiego inwestowania - mówi w rozmowie z MarketNews24 Grzegorz Mroczek, wiceprezes Cream Property Advisors.

Właściciel nie musi ponosić kosztów remontu, zmiany w lokalach finansuje najemca, ponieważ są one dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb.

Dużo łatwiej znaleźć najemcę na duży lokal handlowy niż na duży apartament.

- Bariera wejścia na rynek nieruchomości komercyjnych stale się obniża, kiedyś wydawało się, że inwestowanie w retail parki będzie pomysłem dla dużych funduszy inwestycyjnych – komentuje G.Mroczek z Cream Property Advisors. – Teraz widzimy już rosnące zainteresowanie mniejszych inwestorów dużymi formatami, współpracujących w takiej formule, że 2-3 inwestorów inwestuje w jeden budowany retail park.