Jakie są terminy płatności podatku do nieruchomości?

Osoby fizyczne które mają obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości (oprócz właścicieli są to np. tzw. posiadacze samoistnymi oraz osoby będące użytkownikami wieczystymi) płacą go co kwartał. Termin pierwszej raty mija już za kilka dni – w piątek, 15 marca. Terminy kolejnych rat to:

 • 15 maja,
 • 15 września,
 • 15 listopada.
Reklama

Jeżeli kwota podatku nie przekracza nie przekracza 100 zł, w podatek trzeba zapłacić w całości, w terminie płatności pierwszej raty – czyli do 15 marca. Wszystkie wymienione terminy dotyczą osób fizycznych. Firmy i instytucje nieruchomości płacą podatek od nieruchomości co miesiąc, do 15. dnia każdego miesiąca. Wyjątkiem jest styczeń, w którym termin upływa 31.

Podatek od nieruchomości 2024 – rekordowy wzrost maksymalnych stawek

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w poszczególnych samorządach nie mogą być wyższe od maksymalnej stawek ustalonych przez ministerstwo finansów. Resort z kolei musi brać pod uwagę poziom inflacji z pierwszego półrocza roku poprzedzającego rok, którego dotyczą stawki. Dla 2024 r. jest to pierwsza połowa 2023 r. Ponieważ odnotowaliśmy wtedy inflację na poziomie 15 proc. (najwyższym do 25 lat), już latem 2023 r. wiadomo było, że również maksymalne stawki podatku od nieruchomości (oraz innych podatków i opłat lokalnych powiązanych z tym wskaźnikiem) za 2024 r. także odnotują rekordowy wzrost.

Wysokość maksymalnych stawek podatku od nieruchomości w 2024 r.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości 2024 r. ustalone obwieszczeniem ministra finansów z 21 lipca 2023 r. wyglądają następująco:

 • grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,34 zł za 1 m kw. (wzrost o 0,18 zł)
 • grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 6,66 zł za 1 ha (wzrost o 0,87 zł),
 • pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,71 zł za 1 m kw. (wzrost o 0,10 zł),
 • budynki lub ich części mieszkalne - 1,15 zł za 1 m kw. (wzrost o 0,15 zł),
 • budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalnych albo ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - 33,10 zł za 1 m kw. (wzrost o 4,32 zł),
 • budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 15,50 zł za 1 m kwa. (wzrost o 2,03 zł),
 • budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 6,76 zł za 1 m kw. (wzrost o 0,89 zł),
 • pozostałe budynki lub ich części, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 11,17 zł za 1 m kw. (wzrost o 1,46 zł).

Podatek od nieruchomości – gdzie jest taniej, gdzie drożej?

Ostateczne decyzje ws. stawek podatku od nieruchomości należą do samorządów. Zgodnie z wcześniejszymi przypuszczeniami, duża cześć z nich podniosła obowiązujące u siebie stawki. Decyzje zapadały jesienią ub. r. Na maksymalne dopuszczalne kwoty zdecydowała się większość miast wojewódzkich, m.in. Warszawa, Gdańsk czy Lublin czy Łódź. Maksymalnych stawek nie wprowadzono np. w Rzeszowie, Toruniu, Opolu czy Kielcach.

W mniejszych miejscowościach stawki podatku od nieruchomości często nie sięgają maksymalnych kwot dopuszczonych przez ministerstwo finansów, ale i tak podwyżki mogą być dla mieszkańców bolesne. Zwłaszcza tam, gdzie stawek nie podnoszono od kilku lat i władze zdecydowały się na to dopiero w odniesieniu do 2024 r.

Skąd wiadomo, jaki podatek od nieruchomości zapłacić?

Ponieważ pierwsza rata podatku od nieruchomości zbliża się wielkimi krokami, do wszystkich zobowiązanych do jej uiszczenia powinny już dotrzeć decyzje ustalające wysokość podatku za 2024 r. Zawierają one wyliczenia dotyczące konkretnych nieruchomości. Stanowią podstawę do dokonania opłat. Część samorządów wysyłała decyzje pocztą, w niektórych miastach urzędnicy roznosili je osobiście. Decyzje wydawane są na podstawie deklaracji składanych przed podatników.