Czy ubiegłe 2-3 lata bardzo różniły się od poprzednich lat w pracy Spółdzielni?

Reklama

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Sosnowcu od lat 80. ubiegłego stulecia zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami i należy do największych spółdzielni w Sosnowcu. Od 2020 roku w związku z wystąpieniem pandemii i wprowadzeniem obostrzeń zarządzanie nieruchomościami było znacznie utrudnione. Wyzwaniem dla wielu spółdzielni było m.in. zapewnienie bezpieczeństwa w częściach wspólnych, przeprowadzanie obowiązkowych przeglądów w lokalach mieszkalnych i użytkowych czy organizacja Walnego Zgromadzenia członków. Spółdzielnia szybko i bez problemów dostosowała się do nowej rzeczywistości i jej wymogów. Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców systematycznie przeprowadzano zabiegi dezynfekcji najczęściej uczęszczanych miejsc w naszych nieruchomościach oraz wykonywano codziennie dezynfekcje obszarów newralgicznych takich jak poręcze przy schodach zewnętrznych, place zabaw i siłownie zewnętrzne. Standardowo zabiegom dezynfekcji, dezynsekcji oraz dezodoryzacji poddawane były i są również altany boksów śmietnikowych.

Obecnie wiele spraw załatwia się tutaj zdalnie, mailowo lub telefonicznie lecz nie wszystkie. W dobie największych obostrzeń trzeba było przecież wykonać m.in. coroczne przeglądy gazowe, okresowe kontrole, czyszczenia przewodów kominowych czy pięcioletnie przeglądy elektryczne w lokalach z zachowaniem należytej ostrożności. Większość przeglądów udało się przeprowadzić pomimo, iż mieszkańcy ze względów na pandemię niechętnie wpuszczali do swoich mieszkań kogoś z zewnątrz. W 2021 roku przez wprowadzenie nowych obostrzeń również trudna była organizacja Walnego Zgromadzenia członków, które w końcu udało się przeprowadzić z zachowaniem reżimu sanitarnego. Ponadto w lipcu 2021 roku przeprowadziliśmy reorganizację struktury w wyniku, której administracje poszczególnych osiedli zmieniły dotychczasową lokalizację na siedzibę główną spółdzielni. Zabieg ten pozwolił na zmniejszenie kosztów funkcjonowania i utrzymania naszej firmy.

Jakie inwestycje w ostatnim czasie można uznać za kluczowe i jakimi warto się pochwalić? Co jest największym atutem zasobów sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”?

Do kluczowych inwestycji przeprowadzonych przez S.M. „Hutnik” w Sosnowcu w ostatnim czasie można zaliczyć m.in.:

Reklama

Montaż kamer monitoringu wizyjnego w dźwigach w ramach programu „Bezpieczne osiedle” W latach 2019-2021 zamontowaliśmy łącznie 155 kamer w kabinach dźwigowych zlokalizowanych w wysokich budynkach mieszkalnych w swoich zasobach oraz wykonaliśmy i podłączyliśmy instalacje do systemu monitoringu wizyjnego. Inwestycja wykonana została w ramach realizacji programu „Bezpieczne osiedle”, który spółdzielnia konsekwentnie realizuje od 2012 roku. W ramach programu w latach 2015-2022 w zasobach spółdzielni wdrożono system monitoringu wizyjnego – zewnętrznego i wewnętrznego. Do tej pory zamontowano łącznie 308 kamer, z tego 153 kamer zewnętrznych oraz 155 kamer wewnątrz wszystkich dźwigów. Celem programu „Bezpieczne osiedle” jest wzrost bezpieczeństwa na naszych zasobach i minimalizowanie zagrożeń takich jak rozboje czy dewastacje mienia.

Reklama

Rewitalizacja skweru przy ul. Koszalińskiej W latach 2017-2022 wykonaliśmy rewitalizację skweru przy ul. Koszalińskiej polegającą na utworzeniu nowych miejsc postojowych, demontażu asfaltowej nawierzchni, wykonaniu zieleńca i klombów, montażu LED-owego oświetlenia ulicznego, utworzeniu nowych alejek, posadzeniu nowej trawy oraz utworzeniu miejsca do wypoczynku i rekreacji (montaż ławek, urządzeń siłowni zewnętrznej i terenowych stołów do gier planszowych).

Wymiana dźwigów W latach 2013-2021 w zasobach S.M. „Hutnik” w Sosnowcu przeprowadzono proces wymiany wszystkich 155 dźwigów na nowe, ciche oraz bardziej energooszczędne.

Dziś działania proekologiczne to odpowiedzialność i obowiązek każdego podmiotu. W jaki sposób spółdzielnia przyczynia się do ochrony lokalnego środowiska?

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Sosnowcu podejmuje n/w działania proekologiczne: Termomodernizacja budynków Od lat przeprowadzamy termomodernizację budynków mieszkalnych wielkopłytowych, która pełni podwójny aspekt proekologiczny. Jednym z nich jest usunięcie azbestu wraz z jego transportem i unieszkodliwieniem, a drugim ocieplenie ścian, fundamentów, stropodachów, wymianie stolarki okiennej na nową z nawiewnikami i drzwiowej, likwidacji mostków termicznych w celu ochrony budynku przed stratami ciepła i obniżenia kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem.

W latach 2010-2022 przeprowadzono termomodernizację 34 budynków. A ponadto w latach 2017-2018 przeprowadzono termomodernizację dużego pawilonu handlowo-usługowego składającego się z 3 segmentów przy ulicy Koszalińskiej 21-25. Obecnie w trakcie termomodernizacji są dwa budynki: przy ulicy Lubelskiej 10-14 i przy ulicy Kisielewskiego 23-27.

Nowy park w Zagórzu – wspólna inwestycja z Gminą Sosnowiec W 2018r. S.M. „Hutnik” wraz z Gminą Sosnowiec (inicjator) nawiązały porozumienie i podpisały list intencyjny, deklarując tym samym zamiar stworzenia dla mieszkańców nowego dużego parku na terenie o łącznej powierzchni 1,4 hektara przy Placu Papieskim. Ideą jego powstania było uczczenie obchodzonej w 2019r. 40. rocznicy wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Papieża Jana Pawła II. W latach 2020-2022 wykonano nasadzanie kilkumetrowych drzew z podziałem na etapy oraz zabezpieczono przestrzeń pod przyszłe aleje parkowe (obecnie trwają prace wykonawcze związane z ich budową). Będzie to pierwszy od co najmniej 50 lat nowy park w Sosnowcu. Docelowo będzie liczył ponad 1000 drzew. Dodatkowo planowane jest utworzenie labiryntu z krzewów i parku linowego.

Wymiana oświetlenia na LED-owe W latach 2014-2016 w zasobach spółdzielni wymieniono oświetlenie wewnętrzne na LED-owe z czujnikami ruchu we wszystkich 116 budynkach (łącznie 5335 szt.).

Miejsca selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci i odzieży używanej Ma to na celu usprawnienie procesu ich odbioru przez firmy zewnętrzne. Krótszy czas opróżniania to mniej spalin – oszczędza się również dużą część śladu węglowego generowanego przez gospodarkę odpadami, a tym samym ogranicza powodowane przez nie szkody dla środowiska.

Modernizacja instalacji wentylacyjnej S.M. „Hutnik” w latach 2012-2014 wymieniła w 34 budynkach nasady obrotowe na pionach przewodów zbiorczych wentylacji grawitacyjnej na wentylatory mechaniczne elektryczne wraz z wymianą kratek wentylacyjnych w mieszkaniach oraz montażem nawiewników okiennych co spowodowało poprawienie sprawności instalacji wentylacyjnej za czym idzie bezpieczeństwo mieszkańców.

Osiedlowa zieleń – ogródki przyblokowe i balkony Jedną z wizytówek S.M. „Hutnik” w Sosnowcu są małe osiedlowe ogródki, które nie tylko uatrakcyjniają osiedla, ale również stanowią ostoję dla owadów tj. motyli czy pszczół i kojąco wpływają na zmysły. Spółdzielnia od kilku lat stara się angażować mieszkańców do współzarządzania osiedlową zielenią i w związku z tym nie pobiera dodatkowych opłat za użytkowanie terenów zielonych pod ogródki przyblokowe.

„Białe Certyfikaty” Spółdzielnia w latach 2016-2021 sześciokrotnie uzyskała świadectwa efektywności energetycznej, nazywanymi inaczej "Białymi Certyfikatami" oraz pozyskał łączną kwotę prawie 3 mln zł przychodu z ich sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii. "Białe Certyfikaty" można uzyskać tylko za działania o najwyższej efektywności ekonomicznej. Przedsięwzięcia wyłaniane są w drodze przetargu organizowanego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Fot. materiały prasowe

Plany na przyszłość? Czego mogę życzyć Państwu w bieżącym roku?

W pierwszej kolejności Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” oczekuje zakończenia realizacji wspólnej inwestycji z Gminą Sosnowiec związanej z utworzeniem nowego parku na Zagórzu, której termin przewidziany jest na przełomie roku 2022/2023. Równolegle spółdzielnia kontynuuje proces termomodernizacji budynków związany z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest oraz w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery. Zgodnie z przepisami dopuszcza się warunkowo stosowanie wyrobów zawierających azbest nie dłużej niż do 31.12.2032r. Na odnowionych elewacjach termomodernizowanych budynków będących w zarządzie spółdzielni w latach 2018-2021 wyeksponowaliśmy trzy murale o tematykach historycznej i sportowej. W najbliższym czasie planowane jest także wykonanie kolejnego muralu na odnawianej elewacji budynku przy ul. Zapolskiej 6, przy współpracy z jedną z placówek oświatowych z terenu miasta Sosnowiec.

Spółdzielnia „Hutnik” angażuje się również w realizację projektów w pobliżu swoich zasobów w ramach Budżetu Obywatelskiego organizowanego przez Gminę Sosnowiec. Obecnie trwa realizacja dwóch projektów pn. „Zielony skwer – Kielecka” oraz „Ścieżka kreatywna – ul. Kielecka”, współfinansowanych w połowie przez Spółdzielnię. Projekty zostały zgłoszone przez mieszkańców w ubiegłorocznej edycji budżetu, a ich zakończenie przewidziane jest do końca roku. Ponadto tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego wygrał projekt pn. „Zagospodarowanie terenu – ul. Radomska”, który będzie również będzie w połowie współfinansowany przez S.M. „Hutnik”, a jego realizacja przewidziana jest na rok 2023.

Dziękuję za rozmowę

Martyna Muszczak