Projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakłada, że mandat będzie grozić także wytwórcom odpadów, czyli między innymi lokatorom.
Maciej Kiełbus z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners tłumaczy, że istniała wątpliwość, czy obowiązek selektywnej zbiórki należy odnosić wyłącznie do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, czy także...