Z perspektywy Tatrzańskiego Parku Narodowego jest to bardzo ważny i historyczny moment, ponieważ wiele lat trwały negocjacje, których celem było określenie zakresu porozumienia. Nie było łatwo tego kompromisu osiągnąć, ale nareszcie, po wielu latach udało się. Najważniejsze jest to, że to porozumienie rozstrzyga pewne spory, które były między nami. Myślę, że potencjał płynący ze współpracy jest dużo lepszy niż ten, wynikający ze sporów – zaznaczył dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.

Reklama

Władze parku uzgodniły również z PTTK, że obie instytucje będą wspólnie działać na rzecz ochrony przyrody w Tatrach. Najbliższym dużym zadaniem będzie podpięcie do oczyszczalni ścieków wszystkich schronisk w Tatrach.

Bardzo się cieszę, że to porozumienie dzisiaj podpisujemy i mam nadzieję, że nasza współpraca będzie wzorowa. Chcę też powiedzieć, że relacje między TPN a PTTK układały się do tej pory dobrze, bo nigdy nie działaliśmy wbrew sobie. To porozumienie zamyka pewien etap związany z regulacją spraw własnościowych. Mam nadzieję, że wyjdziemy teraz na inny poziom współpracy i działań – powiedział Ziobrowski i dodał: To jest dobry kompromis który wydaje się jak najbardziej logiczny. Wszystkie spory które toczą się przed sądami zostają zakończone.

Na mocy podpisanego we wtorek porozumienia wszystkie nieruchomości, z których aktualnie korzysta PTTK, czyli grunty pod schroniskami oraz części gruntu pod górną stacją kolei linowej na Kasprowym Wierchu zostają po stronie PTTK. PTTK przekaże z kolei na własność skarbu państwa z użytkowaniem wieczystym TPN udziały w pozostałych nieruchomościach. Są to niezwykle cenne obszary jak np. górna część Doliny Rybiego Potoku, Dolina Pięciu Stawów Polskich, górna część Doliny Roztoki, Hala Gąsienicowa, Hala Goryczkowa, Hala Kasprowa, Hala Królowa, Hala Jaworzynka czy północna ściana Giewontu. Tatrzański Park Narodowy to łącznie 21 tys. 190 hektarów powierzchni, z czego udziały PTTK we współwłasności to ponad 1 tys. 127 hektarów, które na mocy porozumienia przejdzie we władanie TPN.

Prezes Zarządu Głównego PTTK Jerzy Kapłon powiedział, że przekazanie gruntów na rzecz parku jest "dopełnieniem woli poprzedników prawnych PTTK czyli Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Reklama

Wolą tego stowarzyszenia było właśnie utworzenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, więcej uzyskane przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie udziały nieruchomości, które przeszły na PTTK zostają przekazane Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu. To dla nas historyczny dzień. Myślę, że historyczny również z tego powodu, że kończymy spory z Tatrzańskim Parkiem Narodowym i porządkujemy sprawy nieruchomości PTTK na obszarze parku – mówił Kapłon i zapewnił, że spółka podejmuje wspólne działania, aby eksploatacja schronisk była jak najmniej uciążliwa dla tatrzańskiej przyrody.

Prezes przypomniał, że PTTK od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku starało się uregulować sprawy nieruchomości w Tatrach proponując właśnie wymianę, do jakiej w końcu doszło.

Starosta tatrzański Piotr Bąk zaznaczył, że podpisanie tej umowy jest "milowym krokiem w uporządkowaniu spraw własnościowych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego”.

Podpisane porozumienie szczegółowo porządkuje sprawy własnościowe w Tatrach. Będzie to faktycznie szereg umów notarialnych, być może trzeba będzie też przeprowadzić postępowania sądowe. Będzie to wymagało dużych działań prawno-geodezyjnych, które potrwają nawet kilka lat – zakończył starosta Tatrzański Piotr Bąk.