Lata 2015-2019 teoretycznie sprzyjały budowie różnego rodzaju nieruchomości mieszkaniowych, które nie zaspokajają podstawowych potrzeb. Chodzi przede wszystkim o domki letnie, domki wypoczynkowe oraz rezydencje wiejskie. Dobra koniunktura gospodarcza skutkowała powstaniem całkiem sporej liczby takich budynków (jak na polskie warunki). Dzięki danym Głównego Urzędu Statystycznego, można sprawdzić, gdzie powstało najwięcej letnich i wypoczynkowych domków oraz rezydencji wiejskich. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili przyjrzeć się informacjom GUS-u, które dotyczą tego rzadko opisywanego tematu.

Reklama

1400 -1800 domów wypoczynkowych rocznie

W kontekście danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących budownictwa mieszkaniowego, najczęściej mówi się o liczbie powstających i ukończonych mieszkań oraz domów. Trudno się temu dziwić, ponieważ lokale i domy jednorodzinne stanowią niemal 100 proc. nowego budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Jeżeli chodzi o różnego rodzaju domki wypoczynkowe, to ich popularność nadal nie jest bardzo duża w skali Europy. Pod tym względem, Polska mocno różni się między innymi od krajów skandynawskich oraz Rosji.

Główny Urząd Statystyczny dopiero niedawno opublikował dane, które pozwalają nam ocenić skalę budowy różnego rodzaju domów wypoczynkowych w Polsce od 2014 r. do 2018 r. Wedle danych GUS-u, na terenie całego kraju ukończono następującą liczbę domków letnich i wypoczynkowych oraz rezydencji wiejskich:

2014 r. - 1 818 budynków o łącznej powierzchni 135 215 mkw. (średnia powierzchnia: 74,4 mkw.)
2015 r. - 1 836 budynków o łącznej powierzchni 142 446 mkw. (średnia powierzchnia: 77,6 mkw.)
2016 r. - 1 597 budynków o łącznej powierzchni 131 852 mkw. (średnia powierzchnia: 82,6 mkw.)
2017 r. - 1 512 budynków o łącznej powierzchni 116 543 mkw. (średnia powierzchnia: 77,1 mkw.)
2018 r. - 1 434 budynki o łącznej powierzchni 111 730 mkw. (średnia powierzchnia: 77,9 mkw.)Powyższe dane pokazują spadkowy trend, który raczej nie wynikał jednak z przyczyn typowo ekonomicznych. Szersza analiza wskazuje, że wyniki z lat 2017-2018 wróciły do poziomu, który był notowany 12-13 lat wcześniej. Taka sytuacja może wynikać z faktu, że popyt na domki letniskowe został już częściowo nasycony.

Nie tylko na terenie Mazur

Eksperci portalu RynekPierwotny.pl przy pomocy danych GUS postanowili również dowiedzieć się, na terenie których województw powstaje sporo domków letnich i wypoczynkowych oraz rezydencji wiejskich. Dane dotyczące ukończonych inwestycji z 2018 roku wskazują, że liczba oraz średnia powierzchnia analizowanych domków była następująca:

dolnośląskie - 24 budynki, 2% ukończonych budynków, średnia powierzchnia: 87,7 mkw.
kujawsko-pomorskie - 142 budynki, 10% ukończonych budynków, średnia powierzchnia: 70,2 mkw.
lubelskie - 66 budynków, 5% ukończonych budynków, średnia powierzchnia: 74,4 mkw.
lubuskie - 48 budynków, 3% ukończonych budynków, średnia powierzchnia: 75,9 mkw.
łódzkie - 74 budynki, 5% ukończonych budynków, średnia powierzchnia: 89,0 mkw.
małopolskie - 34 budynki, 2% ukończonych budynków, średnia powierzchnia: 65,5 mkw.
mazowieckie - 161 budynków, 11% ukończonych budynków, średnia powierzchnia: 84,8 mkw.
opolskie - 21 budynków, 1% ukończonych budynków, średnia powierzchnia: 68,6 mkw.
podkarpackie - 54 budynki, 4% ukończonych budynków, średnia powierzchnia: 74,4 mkw.
podlaskie - 52 budynki, 4% ukończonych budynków, średnia powierzchnia: 83,0 mkw.
pomorskie - 187 budynków, 13% ukończonych budynków, średnia powierzchnia: 76,5 mkw.
śląskie - 42 budynki, 3% ukończonych budynków, średnia powierzchnia: 65,5 mkw.
świętokrzyskie - 10 budynków, 1% ukończonych budynków, średnia powierzchnia: 67,9 mkw.
warmińsko-mazurskie - 176 budynków, 12% ukończonych budynków, średnia powierzchnia: 79,6 mkw.
wielkopolskie - 175 budynków, 12% ukończonych budynków, średnia powierzchnia: 81,5 mkw.
zachodniopomorskie - 168 budynków, 12% ukończonych budynków, średnia powierzchnia: 76,5 mkw.


Powyższe dane mogą wydawać się nieco zaskakujące osobom, które myślały, że dużo domków wypoczynkowych powstaje tylko na Warmii i Mazurach. Pod względem liczby analizowanych budynków, pozytywnie wyróżnia się też województwo pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie oraz mazowieckie. W przypadku dwóch pierwszych województw, czynnikiem zachęcającym inwestorów jest m.in. bliskość morza. Powyższe dane oraz informacje z poprzednich lat sugerują, że letnie domy chętnie budowali również mieszkańcy aglomeracji warszawskiej, poznańskiej i bydgosko-toruńskiej.

Autor: Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl