Na czym ono polega? Bezdomny dostaje miejsce w mieszkaniu bez żadnych warunków wstępnych.

Reklama

– Od lat 90. działamy w oparciu o drabinkowy system wychodzenia z bezdomności, gdzie początkowym szczeblem jest schronisko czy noclegownia – mówi Tomasz Pactwa z urzędu m.st. Warszawy. Przekonuje, że te metody wsparcia wobec osób długotrwale bezdomnych nie są skuteczne. Dlatego, tłumaczy, stolica przystąpiła do programu.

CZYTAJ WIĘCEJ W eDGP >>>