Chodzi o decyzje komisji weryfikacyjnej z lipca ub.r. Komisja uchyliła wówczas decyzje prezydenta Warszawy o zwrocie nieruchomości przy ul. Krakowskie Przedmieście 83 i Senatorskiej 7 właścicielom roszczeń. Zdaniem komisji decyzje miasta zostały wydane z naruszeniem prawa. Beneficjenci tych decyzji i warszawski ratusz zaskarżyli postanowienia komisji do WSA.

Reklama

W ustnych motywach środowego wyroku sędzia Joanna Skiba wskazała, że decyzje komisji weryfikacyjnej zostały nieprawidłowo sformułowane. Wskazała przy tym, że w rozstrzygnięciu decyzji komisji zabrakło elementów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Sąd wskazał też, że argument podniesiony przez komisję dot. zakupu roszczeń do dwóch nieruchomości za kwotę niewspółmierną do faktycznej wartości jest nietrafny. Sąd zwrócił uwagę, że przeniesienie własności roszczeń do tych nieruchomości nastąpiło w formie aktu notarialnego. Jak dodała sędzia, żaden o organ administracji nie może podważyć aktu notarialnego.

Podczas II wojny światowej budynki przy Krakowskim Przedmieściu 83 i Senatorskiej 7 zostały całkowicie spalone, a zgliszcza zostały rozebrane przy budowie Trasy W-Z. W roku 1949 na płycie tunelu Trasy powstał - ze środków Skarbu Państwa - nowy budynek.

Reklama

W 2011 roku prezydent m.st. Warszawy wydał decyzję reprywatyzacyjną na rzecz nabywców roszczeń.

W lipcu 2018 r. komisja weryfikacyjna uchyliła decyzje zwrotowe. Jak wskazywał wówczas przewodniczący komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki, prawo do roszczeń do nieruchomości przy ul. Senatorskiej 7 i Krakowskie Przedmieście 83. tzw. handlarze roszczeń zakupili za 100 tys. zł, podczas gdy rynkowa wartość tych nieruchomości to 9,5 mln zł.