Najczęściej pożyczamy od 100 do 300 tys. zł

Reklama

Według danych Oferteo.pl, największego polskiego serwisu łączącego poszukujących usług z ich dostawcami, średnia wysokość kredytu hipotecznego w Polsce mieści się w przedziale między 100 a 300 tys. zł. Na taką kwotę zadłużyło się aż 61 proc. biorących kredyt w ciągu ostatniego roku. Większe sumy, od 300 do nawet 500 tys. zł pożyczał co piąty badany, a powyżej pół miliona już bardzo wąska grupa 5 proc. ankietowanych. 13 proc. inwestorów potrzebowało do 100 tys. zł.

Badania pokazują, że prawie połowa kredytobiorców dysponowała wkładem własnym mniejszym niż 10 proc. kosztów inwestycji. 32 proc. badanych było w stanie samodzielnie sfinansować od 10 do 20 proc., a tylko co piąty ankietowany mógł pozwolić sobie na pokrycie ponad 20 proc. kosztów. Są to interesujące dane, biorąc pod uwagę wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego z 2018 roku, według których banki mogą udzielać kredytów hipotecznych pod warunkiem wniesienia przez kredytobiorcę co najmniej 20 proc. wkładu własnego.

Mimo to w wielu placówkach nadal dostępne są kredyty przy 10 proc. wkładzie własnym z dodatkowym ubezpieczeniem kwoty, której brakuje do osiągnięcia 20 proc. pułapu. Pewnym ułatwieniem jest również fakt, że wkład własny niekoniecznie musi być gotówką. Może być to także inna nieruchomość, działka lub koszty, które już zostały poniesione w związku z budową domu lub kupnem mieszkania.

Kredyt na lata

To, jak duże kwoty Polacy są zmuszeni pożyczać z banków, powoduje, że spłata kredytu musi zostać rozłożona na bardzo długi czas. Najczęściej, bo w 52 proc. przypadków, jest to okres od 21 do 30 lat, a 32 proc. badanych zadłuża się na 11–20 lat. Okres spłaty trwający od 31 do 40 lat wybierało 4% kredytobiorców, a spłacić kredyt w czasie krótszym niż 10 lat zobowiązało się jedynie 12 proc. z nich.

– Kredyt hipoteczny zaciągany na długie lata to dla wielu osób jedna z najpoważniejszych decyzji w życiu. Sam proces weryfikacji i podejmowania przez bank decyzji o przyznaniu pożyczki może trwać tygodniami. Warto odpowiednio przygotować się do tego przedsięwzięcia, a przede wszystkim przeanalizować oferty jak największej liczby banków. Pomocna może okazać się również konsultacja z doradcą finansowym oraz serwisy internetowe umożliwiające bezpośrednie porównanie dostępnych ofert – radzi Karol Grygiel z zarządu serwisu Oferteo.pl.

Kredyt już po trzydziestce

Poważną decyzję o zaciągnięciu kredytu na własną nieruchomość podejmujemy zwykle (w 44 proc. przypadków) od 31 do 40 roku życia. To okres w życiu, w którym wiele osób kończy edukację, znajduje stałą pracę i zakłada rodzinę. Nawet wcześniej, bo jeszcze przed trzydziestką zadłuża się 37 proc. Polaków. Po 40 roku życia na taki krok decyduje się 19 proc. badanych.

Ceny mieszkań coraz wyższe

Konieczność zadłużenia się wynika w dużej mierze z cen na rynku mieszkań. Jak pokazują badania Oferteo.pl, niemal trzy czwarte Polaków, którzy wzięli kredyt hipoteczny w ciągu ostatniego roku, potrzebowało pieniędzy na zakup mieszkania. Co piąty ankietowany przeznaczył środki na budowę domu, a 3 proc. – na kupno działki budowlanej.

Widoczne jest więc bardzo duże zapotrzebowanie na rynku mieszkaniowym. Popyt, który kilkukrotnie przewyższa podaż, sprawia, że w miastach mnożą się kolejne bloki, a ceny nieruchomości rosną jak nigdy dotąd. W ciągu ostatniego roku wzrost ten wynosił w Polsce średnio 8,1% . Najszybciej ceny idą w górę w województwie dolnośląskim, śląskim i małopolskim.

Miasto Cena mkw. na rynku pierwotnym [zł] Cena mkw. na rynku wtórnym [zł]
Warszawa 8 762 8 392
Gdańsk 8 262 7 351
Kraków 7 370 6 626
Wrocław 7 032 6 267
Katowice 6 539 4 438
Łódź 5 631 4 616

Reklama

Ceny mieszkań zależą od wielu czynników. Liczy się przede wszystkim lokalizacja, rozmiar, standard oraz to, czy mieszkanie pochodzi z rynku pierwotnego, czy wtórnego. Za metr kwadratowy mieszkania w Warszawie trzeba dziś zapłacić średnio 8 762 zł na rynku pierwotnym i 8 392 zł na rynku wtórnym. W Gdańsku ceny te wynoszą odpowiednio 8 262 zł i 7 351 zł, a w Krakowie 7 370 zł i 6 626 zł. Stosunkowo tanie mieszkania znaleźć można w Katowicach i Łodzi, zwłaszcza na rynku wtórnym .

Metodologia badania
Przedstawione dane pochodzą z analizy prawie 3 000 zapytań ofertowych zamieszczonych w serwisie Oferteo.pl od października 2018 roku do października 2019 roku, przez podmioty poszukujące kredytu hipotecznego.