Niskie oprocentowanie lokat bankowych stanowi główny bodziec do poszukiwania nowych możliwości inwestycyjnych

Reklama

Największą pewność inwestycyjną, zarówno ze względu na stale rosnącą wartość, jak również zabezpieczenie konkretnym obiektem, dają nieruchomości. W ostatnich latach inwestycje w nieruchomości stają się coraz popularniejszą formą inwestycji. Taka inwestycja niesie za sobą konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z remontem, wyposażeniem mieszkania i cyklicznym jego odnowieniem. Do ryzyka inwestycyjnego należy doliczyć również okresy przestoju w najmie oraz koszty obsługi kredytu, jeżeli inwestycję wsparliśmy środkami z banku.

Rynek nieruchomości to nie tylko mieszkania na wynajem

Dużą popularnością cieszą się inwestycje w najem zwrotny. Jego dużym plusem jest możliwość inwestowania mniejszych kwot, oferty można zaleźć już od 30 tys. zł. Pokój w hotelu, albo dla posiadających więcej kapitału do zainwestowania całe apartamenty w turystycznych kurortach, po przekazaniu firmie do zarządzania pozwalają cieszyć się gwarantowanym zwrotem z inwestycji 6-9 proc., ale tylko w pierwszych latach, później zysk uzależniony jest od rentowności obiektu. Dużym plusem takiej inwestycji jest jej bezobsługowość i często możliwość wycofania kapitału po kilku latach, po gwarantowanej kwocie wykupu.

Funkcjonujące do tej pory oferty inwestycji w nieruchomość wymagają niestety wniesienia znacznych kwot.

Inwestowanie w nieruchomości już od 50 zł

Na rynku alternatywnych metod inwestycyjnych pojawiła się platforma Prosta Giełda.

Reklama

Platforma przeznaczona jest do obrotu e-Udziałami w nieruchomościach i ma ona za zadanie wypełnić lukę inwestycyjną na polskim rynku crowdfundingowym. Na stronie można znaleźć informacje o możliwości osiągnięcia zwrotu z inwestycji w granicach 7-19 proc.

Właściciel nieruchomości ma możliwość uruchomienia na Prostej Giełdzie Kampanii, w ramach której będzie mógł sprzedać e-Udziały o wartości do 70 proc. wartości nieruchomości – mówi Mirosław Januszewski, prezes zarządu Prosta Giełda sp. z o.o. - Inwestor będzie mógł zainwestować swój kapitał (już od 50 zł) i co miesiąc pobierać czynsz najemny w wysokości proporcjonalnej do ilości posiadanych e-Udziałów – dodaje Januszewski.

Obrót e-Udziałami na platformie Prosta Giełda odbywa się analogicznie jak akcjami.

Jak przekonują twórcy platformy posiada ona plusy dla obu stron transakcji. Dla właściciela nieruchomości przygotowane przez Prostą Giełdę rozwiązanie daje możliwość szybkiego refinansowania nieruchomości. Dla inwestorów zabezpieczenie na konkretnej nieruchomości zmniejsza ryzyko inwestycyjne.

Czy to bezpieczne?

Każda inwestycja jest obarczona jakimś ryzykiem i każdy inwestor przed ulokowaniem swojego kapitału powinien odpowiedzieć sobie na pytanie czy godzi się na ryzyko utraty ulokowanych środków finansowych – mówi Januszewski. – Opracowując model funkcjonowania platformy staraliśmy się wyciągnąć doświadczenia te pozytywne i negatywne z innych alternatywnych metod inwestycyjnych. Naszym głównym celem było maksymalne zminimalizowanie ryzyka dla inwestora, jak również zabezpieczenie inwestycji na konkretnym, fizycznym bycie, a nie wirtualnym tworze.

Rozpoczęcie Kampanii jest możliwe po przedstawieniu przez właściciela nieruchomości kompletu wymaganych dokumentów, w tym operatu szacunkowego przygotowanego przez niezależnego rzeczoznawcę. Przed rozpoczęciem Kampanii poza weryfikacją samej nieruchomości Prosta Giełda otrzymuje od właściciela nieruchomości pełnomocnictwo do rozporządzania nieruchomością w przypadkach określonych w dwustronnej umowie.

Przygotowane rozwiązania prawne dodatkowo gwarantują inwestorom zakup e-Udziałów w konkretnej nieruchomości.

Dalsze plany

Widzimy duże zainteresowanie platformą, zarówno po stronie właścicieli nieruchomości, jak i mikro inwestorów – mówi Januszewski.

Nie poprzestajemy na opracowanym modelu. W kręgu naszych zainteresowań jest stworzenie rozwiązania, które będzie dawało możliwość obsługi całego rynku nieruchomości. W następnym kroku chcemy udostępnić właścicielom nieruchomości możliwość pozyskiwania kapitału dla inwestycji w toku, czyli budowy/rozbudowy/modernizacji nieruchomości etapami określonymi przez właściciela. Myślimy o dodaniu prostej platformy sprzedażowej dającej możliwość sprzedaży całej nieruchomości online. Bacznie też przyglądamy się rozwiązaniom prawnym związanym z rozliczeniami podatkowymi kryptowalut – dodaje prezes Prostej Giełdy.