- Wyniki roku 2018 zaskoczyły większość obserwatorów i analityków rynku kredytowego i mieszkaniowego. W całym roku w Polsce udzielono 212 tys. 596 nowych kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 53,852 mld zł, czyli więcej odpowiednio o prawie 12 proc. i o prawie 21 proc. w porównaniu do wyników roku poprzedniego - powiedział na czwartkowej konferencji prasowej przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych ZBP Jacek Furga.

- Oznacza to, że wyniki akcji kredytowej minionego roku w ujęciu ilościowym były najlepsze od 2011 roku, natomiast w ujęciu wartościowym uzyskano trzeci wynik w historii, po rekordowym roku 2007 i 2008 - wyjaśnił.

Związek Banków Polskich poinformował w opublikowanym w czwartek raporcie Amron-Sarfin, że w ciągu trzech ostatnich miesięcy 2018 roku banki udzieliły łącznie 51 tys. 703 nowych kredytów hipotecznych na cele mieszkaniowe; to o 0,67 proc. mniej niż w trzecim kwartale ubiegłego roku. Z kolei pod względem wartości akcja kredytowa była nieznacznie wyższa w stosunku do poprzedniego kwartału, gdyż wzrosła o 0,41 proc. do 13,626 mld zł.

Z danych ZBP wynika, że na koniec 2018 roku łączna liczba czynnych umów kredytów mieszkaniowych osiągnęła poziom 2 mln 246 tys. 296 sztuk, a całkowity stan zadłużenia z tego tytułu wyniósł 415 mld 158 mln zł.

Zdaniem ekspertów sytuację na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i kredytów hipotecznych kształtowała przede wszystkim dobra koniunktura w polskiej gospodarce i związany z nią wzrost płac i siły nabywczej dochodów, a także historycznie niskie stopy procentowe NBP.

ZBP przypomina, że w 2018 roku padł kolejny rekord na rynku mieszkaniowym. Do użytku oddano 184 tys. 783 mieszkania i rozpoczęto budowę kolejnych 221 tys. 907, przy uzyskanych 257 tys. 72 pozwoleniach na budowę. "Nawet w latach 2007-2008 nie uzyskano tak dobrych wyników" -komentuje ZBP.

W raporcie Amron-Sarfin podano, że na koniec czwartego kwartału 2018 roku przeciętnie najwięcej za metr kwadratowy mieszkania trzeba było zapłacić w Warszawie - 8 tys. 117 zł, Gdańsku – 6 tys. 808 zł i Krakowie - 6 tys. 789 zł. We Wrocławiu i Poznaniu ceny ukształtowały się na poziomie odpowiednio: 6 tys. 149 zł i 6 tys. 25 zł, natomiast relatywnie najmniej za metr kwadratowy kupujący płacili w Białymstoku - 4 tys. 584 zł, Łodzi - 4 tys. 201 zł i aglomeracji katowickiej - 3 tys. 242 zł.

ZBP zaznacza jednocześnie, że obecnie czynniki kształtujące warunki na rynku kredytów mieszkaniowych nie skłaniają do dalszego optymizmu i dobry wynik roku 2018 trudno będzie powtórzyć w tym roku.

Według Związku Banków Polskich wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w 2019 rok, chociaż nie będzie już tak wysoka jak w roku 2018, to może przekroczyć 50 mld zł.

- Łączna wartość kredytów mieszkaniowych udzielona w tym roku będzie niższa niż w roku ubiegłym, ale będzie to ponad 50 mld zł - powiedział przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych ZBP.

Zdaniem Furgi w tym roku spadnie też liczba udzielonych nowych kredytów, ale utrzyma się na poziomie ok. 200 tys. - Myślę, że na poziomie 200 tys. udzielonych kredytów powinniśmy się w tym roku zamknąć - stwierdził.