- Przed II wojną światową Pałac Saski był siedzibą Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Zachowały się dokumenty to jest dokumentacja przebudowy Pałacu Saskiego na potrzeby Sztabu Generalnego, ta dokumentacja sporządzona w 1923 roku, potem aktualizowana stanowić będzie podstawę do przygotowania projektu odbudowy Pałacu Saskiego - powiedział Błaszczak.

Reklama

Przypomniał, że "po raz pierwszy na temat odbudowy Pałacu Saskiego mówił śp. prezydent Lech Kaczyński, kiedy był prezydentem Warszawy". - Do tego projektu wrócił prezydent RP Andrzej Duda, kiedy to 11 listopada na pl. marszałka Piłsudskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza (...) podniósł sprawę odbudowy Pałacu Saskiego - dodał.

W ocenie szefa MON jest, to "bardzo ważna idea szczególnie w roku 100-lecia odzyskania niepodległości", "w ten sposób tworzymy most łączący dzisiejszą Polskę z Polską, która sto lat temu odzyskała niepodległość" - wyjaśnił.

Błaszczak przekazał archiwalne dokumenty, plany, rzuty i fotografie Pałacu Saskiego zachowane w Wojskowym Biurze Badań Historycznych Kancelarii Prezydenta RP podsekretarzowi stanu w kancelarii prezydenta RP Wojciechowi Kolarskiemu.

Reklama