Patryk Jaki przekonywał podczas piątkowej konferencji prasowej przed warszawskim ratuszem, że zaproponowany przez PiS projekt uchwały pozwoli tysiącom warszawiaków stać się właścicielami w pełnym tego słowa znaczeniu. Chcemy wprowadzić w całej Warszawie możliwość przekształcenia użytkowania wieczystego na własność z bonifikatą 98, 99 procent - powiedział. Uchwała zakłada, że 98 proc. bonifikata przysługiwałaby osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym. Z kolei z 99 proc. bonifikaty mogłyby skorzystać osoby fizyczne i spółdzielnie mieszkaniowe, które wniosły opłatę za 50-letni okres użytkowania wieczystego.

Reklama

Jak podkreślił Jaki, złożenie takiego projektu uchwały umożliwia przyjęta w lipcu przez Sejm ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności. Zakłada ona przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów, na których stoją budynki mieszkalne, we współwłasność tych terenów.

Zgodnie z zapisami ustawy osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do uiszczania należności za nabycie prawa własności w formie opłat rocznych przez 20 lat. Osobom, które będą chciały uregulować opłaty wcześniej, zostaną zaproponowane bonifikaty. Na gruntach Skarbu Państwa bonifikaty określa projekt ustawy. Dla tych, którzy postanowią zapłacić całą 20-letnią sumę jednorazowo w pierwszym roku, bonifikata będzie wynosiła 60 proc., a w kolejnych latach będzie obniżana o 10 proc. rocznie. Na gruntach samorządowych taka bonifikata w użytkowaniu wieczystym będzie ustalana przez radę gminy lub powiatu.

Ustawa zakłada, że przekształcenie użytkowania wieczystego na własność zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Dzisiaj można powiedzieć, że istnieją już możliwości przekształceni użytkowania wieczystego na własność, ale różnice między stanem, który mamy dzisiaj, a tym który zaproponujemy mocą ustawy, połączonej w symbiozie z tym projektem uchwały sprawią, że to się stanie realne - zapewnił Jaki.

Jak mówił, według obecnych rozwiązań, aby stać się właścicielem mieszkania potrzeba zgody całego budynku lub całej wspólnoty. W tym przypadku tak nie będzie, bo przekształcenie użytkowania wieczystego w własność staje się z mocy prawa dzięki ustawie, którą uchwalił rząd PiS - podkreślił.

Dopytywany jak ocenia szanse na to, że uchwała uzyska szersze poparcie Rady Miasta Jaki przypomniał, że na początku wrześnie, wraz z odejściem z PO trzech stołecznych radnych, klub utracił większość w tym gremium. Jest szansa na to, że Rada zacznie działać w interesie mieszkańców - ocenił. Dodał też, że jeśli nie uda się przegłosować uchwały przy obecnym składzie Rady, to PiS złoży ją również po wyborach samorządowych. Radny PiS Dariusz Figura przekazał, że uchwała zostanie złożona w najbliższym czasie, tak żeby mogła ona być procedowana jeszcze w tej kadencji.