Jak tłumaczył Kwieciński "specustawa mieszkaniowa ma zdecydowanie przyspieszyć proces budowy mieszkań w Polsce i usunąć bariery biurokratyczne, ale również te bariery, które są związane z procesem przygotowawczym do budowy".

Reklama

Minister wskazał, że obecnie proces uzyskiwania zezwoleń na budowę trwa ok. 5 lat. - Chcemy, aby poprzez wprowadzone zmiany w specustawie mieszkaniowej ten okres skrócił się do ok. pół roku, do roku - dodał.

Podkreślił, że specustawa będzie przygotowywana jako projekt rządowy. Rząd chce, by przeszedł on całą ścieżkę legislacyjną i został zatwierdzony jeszcze w pierwszej połowie 2018 r.

Tereny pod budownictwo

Szef MIR poinformował, że nowe przepisy mają także przyspieszyć proces odrolnienia gruntów nadających się pod zabudowę mieszkaniową, który obecnie trwa nawet do kilku lat i jest bardzo uciążliwy. Kluczowym - zdaniem Kwiecińskiego - działaniem wynikającym ze specustawy jest "skrócenie tego okresu tak, żeby proces (odrolnienia - PAP) uzyskiwania wszelkiego rodzaju dokumentów, zgód i pozwoleń trwał nie dłużej niż rok".

Zauważył, że w miastach znajduje się bardzo dużo terenów rolnych i jest problem z ich odrolnieniem. - Chcemy sprawić, aby te tereny, które znajdują się w miastach, a nawet często w sąsiadujących z miastami gminach, a mogą być wykorzystane na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, jednym tym aktem odrolnić - powiedział.

Minister zaznaczył, że brak terenów pod budownictwo mieszkaniowe bardzo często powodowało podnoszenie cen gruntów. - Mamy z tym do czynienia w całym kraju - mówił. Podkreślił, że ten problem jest najbardziej widoczny na warszawskim rynku.

Ocenił, że w zakresie odrolnienia "konieczna jest współpraca z samorządami podobnie jak przy specustawach kolejowych czy drogowych". Dodał, że "decyzje lokalizacyjne, które są tutaj kluczowe, będą wydawane przez wojewodów".

- Dajemy bardzo ważny instrument dla samorządów, które są bardzo istotne w tym obszarze działania państwa. Te decyzje będą uzależnione od pozytywnej opinii samorządów, a konkretnie od rad gmin. Każda taka decyzja będzie mogła być zablokowana przez radę, która będzie miała na bazie tej specustawy, prawo veta - podsumował.

"Koło zamachowe polskiej gospodarki"

- Chcielibyśmy do przyszłego roku uruchomić budowę 100 tys. mieszkań - poinformował minister. - Zakładamy, że cały ten nasz program (Mieszkanie plus - PAP), to będzie nie tylko program dostarczenia mieszkań dla potrzebujących (...), ale będzie napędzał polską gospodarkę - podkreślił Kwieciński dodając, że "będzie to duży program inwestycyjny, który może zmobilizować na inwestycje do 2030 roku ok. 200 mld zł".

- To może być potężne koło zamachowe dla naszej gospodarki - mówił szef MIR.

Zaznaczył, że projektowane zmiany będą dotyczyły wszystkich podmiotów, które zajmują się budownictwem mieszkaniowym, "czyli zarówno publicznych, które są zaangażowane w program Mieszkanie plus, jak również podmiotów, które budują mieszkania w Polsce, czyli będą dotyczyły samorządów, również deweloperów".

Reklama

Z kolei wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń zwrócił uwagę, że w specustawie mieszkaniowej zostaną także określone standardy dotyczące budowy lokali. Wskazał, że często w Polsce budowane są teraz osiedla bez dostępu do odpowiedniej infrastruktury - dróg, czy szkół. - Przy tej szybkiej ścieżce będzie to wszystko precyzyjnie określone - zarówno w ustawie, potem w aktach wykonawczych, wreszcie w samej decyzji lokalizacyjnej - tłumaczył.

W styczniu w wyniku rekonstrukcji rządu nowe Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przejęło nadzór nad budownictwem, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz mieszkalnictwem. Wcześniej za te sprawy odpowiedzialny był resort infrastruktury i budownictwa, który po rekonstrukcji został zlikwidowany.

Premier Mateusz Morawiecki przejął natomiast bezpośredni nadzór nad realizacją programu Mieszkanie plus. W związku z tym powołał Radę Mieszkalnictwa. W skład Rady - obok premiera - weszli minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, minister finansów Teresa Czerwińska, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, minister środowiska Henryk Kowalczyk i minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

Członkami Rady Mieszkalnictwa zostali także: prezes Rządowego Centrum Legislacji Jolanta Rusiniak oraz prezes BGK Nieruchomości Mirosław Barszcz. Barszcz jest koordynatorem pracy Rady Mieszkalnictwa.