Na koniec grudnia 2017 roku zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej wyniosły 9,7 mln m kw., z czego blisko 4,4 mln m kw. przypadło na główne rynki poza Warszawą - podała firma doradcza JLL. - Na wzrost zapotrzebowania na powierzchnię biurową miał wpływ dynamiczny wzrost zatrudnienia, generowany między innymi przez firmy z sektora usług dla biznesu - dodała JLL.

Reklama

Jak ocenił Górka, "polski rynek biurowy od kilku lat bardzo dynamicznie się rozwija i można w obecnym stanie uznać go za dojrzały, ponieważ widać coraz większe rozwarstwienie pomiędzy podażą nowoczesną a powierzchniami starej generacji". Dodał, że "niewątpliwie jest to zasługa bardzo dobrze rozwijającego się sektora inwestycyjnego".

- Miniony rok był rekordowy pod względem rosnącej podaży, ale także popytu - zauważył Górka. - W ostatnich dwóch latach podaż powierzchni na rynku biurowym wzrosła o ponad 25 proc. względem rekordowego 2015 roku - dodał ekspert.

Na szczególną uwagę zasługują nowe trendy w projektowaniu powierzchni biurowych, które cechuje wyjątkowa dbałość o odpowiednią produktywność pracowników, a to przekłada się wprost na wyniki finansowe firm.

Reklama

- Polska cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród inwestorów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, dzięki czemu aktywność inwestycyjna w naszym kraju wzrosła przeszło 5 proc. - powiedział Górka. Dodał, że "w kolejnych latach możemy spodziewać się nadal dużej aktywności deweloperskiej", dodał.

- W realizacji pozostaje obecnie blisko 2 mln mkw. powierzchni, z czego 1,1 mln m kw. przypada na główne rynki poza Warszawą - podała firma JLL.

Według informacji firmy doradczej ostatni kwartał ubiegłego roku przyniósł spadek wskaźnika pustostanów do 9,9 proc. - dla wszystkich głównych rynków regionalnych, poza Warszawą. W stolicy jest to 11,7 proc. - Ogółem, poziom powierzchni niewynajętej dla Polski kształtuje się na poziomie 10,8 proc. - poinformowała firma JLL.

W maju 2017 roku najwyższy poziom pustostanów był w Katowicach (14,6 proc.), Warszawie (14 proc.) i Szczecinie (13,9 proc.), a najniższy notowano w Łodzi (5,8 proc.) oraz Krakowie (6,8 proc).

JLL jest międzynarodową firmą doradczą, świadczącą usługi na rynku nieruchomości. Zatrudnia ok. 80 tys. osób i obsługuje klientów w 80 krajach w ramach 300 oddziałów na całym świecie. Roczny przychód JLL sięga 6,8 mld USD.