Jak napisano w zarządzeniu wojewody, opisywany grunt Skarbu Państwa leży przy ul. Droga Starotoruńska 1 i ma dokładnie 1,3244 hektara. Operat szacunkowy z 1 marca tego roku określa wartość działki na 1 mln 505 tys. zł. Natomiast cenę, z wliczonym 23-proc. podatkiem VAT, ustalił prezydent Torunia, na kwotę 1 mln 853 tys. 610 zł - podaje "Polska The Times".

Reklama

Zgodę na oddanie działki w wieczyste użytkowanie, w drodze bezprzetargowej podpisał 11 maja 2017 r. wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Zgodzie towarzyszy paragraf numer 2, mówiący o udzieleniu redemptorystom bonifikaty w postaci 60 procent, odjętych od pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste.

Podstawy prawne udzielenia bonifikaty określa art. 73 ust. 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami - tłumaczy nam Adrian Mól, rzecznik wojewody kujawsko-pomorskiego.

Przywołany artykuł mówi, iż "Właściwy organ może udzielić bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych na podstawie odpowiednio zarządzenia wojewody albo uchwały rady lub sejmiku. W zarządzeniu wojewody albo uchwale rady lub sejmiku określa się w szczególności warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych. Bonifikaty te można stosować również do nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste przed dniem 1 stycznia 1998 r."