Warszawski ratusz w końcu bierze się za reprywatyzację? Publikuje "białą księgę" i odsuwa BGN od spraw zwrotowych

| Aktualizacja:

Stołeczny ratusz przygotował i upublicznił "Białą Księgę Reprywatyzacji", wynika z niej, że od 2003 r. zwrócono w Warszawie prawie 2,5 tys. nieruchomości. Sprawami reprywatyzacji w stolicy nie będzie już zajmowało się krytykowane Biuro Gospodarki Nieruchomościami.

wróć do artykułu
  • ~mled
    (2016-07-14 18:51)
    Dobrze, że opublikowali...ale bez szczegółów to tak jak spis lokatorów. Nic nikomu nie mówi!
  • ~qudaq
    (2016-07-14 23:03)
    Gra na zwłokę, ale przynajmniej wykaz spraw. Odsuniecie jednych to dopuszczenie do koryta drugich. Znane są przypadki, że żądano od ubiegających die o zwrot działki planu jej zagospodarowania. Od 1945 ta sama , tylko przemeblowana czasem, koteria rządzących nieruchomościami, nie do ruszenia przez żadną władzę. Znamienne jednak, że dopiero nagłośnienie działki przed pałacem spowodowało reakcję pani prezydent. Ciekawe, co to za siły sprawcze?