Promujemy zasadę zrównoważonego rozwoju - mówi Andrzej Kruk, Dyrektor ds. Rozwoju Saur Polska. Firma realizuje ideę poprzez odpowiednią gospodarkę wodno-ściekową. Od momentu kiedy ujmujemy wodę ze środowiska, uzdatniamy ją, dystrybuujemy ją dla mieszkańców, odbieramy zużytą wodę i odprowadzamy ją w sposób bezpieczny dla środowiska - tłumaczy Kruk.

Reklama

Projekt ECO-MIASTO jest znakomitą inicjatywą wspierającą zrównoważony rozwój społeczności. To właśnie społeczności lokalne są siłą napędową rozwoju na poziomie całego kraju - mówi Inga Walczyńska, Dyrektor Wykonawczy WSPÓLNIE Fundacja LafargeHolcim. Chcemy budować świadomość wśród młodych ludzi, że mogą mieć wpływ na swoje otoczenie. Że mogą angażować się w tworzenie i kreowanie swoich miejsc, które będą dla nich przyjazne - dodaje Jolanta Bosca, Dyrektor Wykonawczy fundacji.

W trakcie poprzednich trzech edycji do konkursu zgłosiły się 84 miasta, które w sumie przesłały 120 formularzy konkursowych. 15 miast zostało laureatami konkursu.