Habitat for Humanity Poland, która zamówiła badanie, od ponad 20 lat zajmuje się problemem mieszkalnictwa. W swoich kampaniach i projektach fundacja wskazuje, że ubóstwo mieszkaniowe to szeroki problem społeczny w Polsce, który dotyka różnorodnych grup społecznych i wiekowych oraz wpływa negatywnie na inne problemy społeczne, w tym niski przyrost demograficzny, migrację oraz mobilność zawodową.

Reklama

Przeprowadzone z Millward Brown badanie to część większego projektu, realizowanego przez Habitat for Humanity Poland, mającego na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat ubóstwa mieszkaniowego.

Aż 65 proc. badanych wskazuje na jakiekolwiek problemy mieszkaniowe. Częściej dotyczą one remontu lub zmiany na lepsze (po 30 proc.), ale nadal 15 proc. badanych nie może się usamodzielnić, a co najmniej 15 proc. ma problem z regularną spłatą zobowiązań związanych z mieszkaniem.

- Ponad 3,2 mln polskich rodzin zmuszonych jest do dzielenia lokali mieszkalnych z innymi lokatorami, a prawie 15 proc. obywateli naszego kraju żyje w ubóstwie mieszkaniowym, definiowanym jako brak mieszkania lub życie w substandardowych warunkach - mówi Małgorzata Salamon, dyrektor Fundacji Habitat for Humanity Poland.

Przyczyn złej sytuacji mieszkaniowej należy upatrywać zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Ceny na rynku mieszkań znacznie przewyższają zdolności finansowe większości Polaków, a polityka społeczna państwa tylko w bardzo niewielkim stopniu rozwiązuje problemy lokalowe obywateli.

Największym problemem polskich rodzin są niskie zarobki - na ten problem wskazało 84 proc. badanych. Kolejnym wymienianym przez respondentów problemem jest bezrobocie (77 proc.).

Ale kwestia braku mieszkania uważana jest za bardziej uciążliwą niż brak odpowiedniej służby zdrowia czy brak poczucia bezpieczeństwa obywateli. Jest to problem, który pociąga za sobą szereg komplikacji i bardzo trudnych decyzji życiowych. Niemal dwie trzecie badanych (65 proc.) zna kogoś, kto odkłada decyzję o posiadaniu dziecka ze względu na sytuację mieszkaniową.

Wiele Polek i Polaków, nie znajdując szans na poprawę swojej sytuacji mieszkaniowej, postanowiło rozwiązać ten problem emigrując. Prawie 72 proc. Polek i Polaków zna osoby, dla których sytuacja mieszkaniowa była jednym z powodów wyjazdu za granicę.

Podobny raport Fundacja przeprowadziła w 2010 i 2013 r. i z porównania wyników raportów jasno wynika, że w ciągu ostatnich pięciu lat, sytuacja mieszkaniowa Polek i Polaków nie zmieniła się.

- Z tych i innych badań wnioskujemy, że rządowe programy mieszkaniowe nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Od nowego rządu oczekujemy długofalowej narodowej strategii rozwoju mieszkalnictwa, która przede wszystkim skupi się na rozwoju mieszkalnictwa społecznego dla osób i rodzin niezamożnych - mówi Małgorzata Salamon.