Chęć przeprowadzki na wieś deklarują przede wszystkim osoby w wieku od 55 do 64 lat - 51 procent ankietowanych w tej grupie wiekowej. Dużo chętnych jest też wśród osób powyżej 65 roku życia - 40 procent - i od 25 do 34 lat - 36 procent. Większość, bo 54 procent zwolenników życia na wsi, ma wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne. Ludzie z wykształceniem wyższym preferują natomiast duże miasta.

Reklama

Osoby, chcące się przeprowadzić na wieś, uzasadniają to głównie chęcią znalezienia spokoju - 48 procent, i powrotu do miejsca pochodzenia - 30 procent. Inni twierdzą, że na wsi jest swoboda i przestrzeń - 13 procent, można tam być bliżej przyrody - 12 procent, a więzi społeczne są silniejsze niż w miastach - 8 procent ankietowanych.

Z sondażu wynika też, że rośnie zadowolenie mieszkańców wsi ze swego miejsca zamieszkania. Aż 73 procent z nich deklaruje, że nie chce się przeprowadzić do miasta. Najbardziej niezadowoleni są natomiast mieszkańcy małych miasteczek - 60 procent z nich chciałoby się wyprowadzić.

Sondaż przeprowadzono w dniach 8-14 stycznia na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski, liczącej 1005 osób.