Według szacunków amerykańskiego urzędu statystycznego przeciętny Amerykanin zmienia miejsce zamieszkania raz na 5 lat. W Polsce mobilność ludności jest znacznie mniejsza. Statystyczny Polak zmienia lokum raz na 15 lat, wynika z szacunków Lion’s Bank na podstawie danych Instytutu Rozwoju Miast, GUS i Eurostat za rok 2012.

Reklama

W ostatnich latach najmniejsza aktywność na rynku nieruchomości przypadła na 2009 r. Miejsce zamieszkania zmienił wtedy jeden na 17 Polaków. W tym czasie jednak najmocniej widoczne były skutki kryzysu, za którego symboliczny początek uznaje się upadek amerykańskiego banku Lehman Brothers. Kryzys ten rozlał się na sektor bankowy w taki sposób, że w 2009 roku banki niemal zatrzymały akcję kredytową.

W efekcie kilkukrotnie spadła liczba zawieranych transakcji na rynku nieruchomości. Ogólne negatywne nastroje odbiły się też negatywnie na rynku najmu, na którym zgodnie z danymi Eurostatu swoje potrzeby mieszkaniowe realizowało jedynie 2,2 proc. Polaków (najniższy wynik w okresie 2007-2012).

Kolejne lata przyniosły wyraźną poprawę - w efekcie dane za dwa ostatnie lata sugerują, że przeciętny Polak przeprowadza się co niecałe 15 lat.