Organizator konferencji w Sejmie wyjaśnia, że nie chodzi o prezenty dla deweloperów, ale o dach nad głową, na który byłoby stać przeciętne polskie rodziny. Tymczasem nawet wynajem okazuje się za drogi.

Reklama

Ponad 50 proc. Polaków twierdzi, że głównym problemem rodzin - po bezrobociu - jest brak mieszkań w dostępnej cenie. Ponad 70 proc. ankietowanych widzi w tym podstawową przyczynę kryzysu demograficznego, wynika z najnowszych badań CBOS.

Kongres Budownictwa i Fundacja Habitat for Humanity chce też zwrócić uwagę na inne alarmujące dane: od dwudziestu kilku lat transformacji ustrojowej tempo budownictwa spółdzielczego spadło w Polsce dwudziestokrotnie, za obecnej koalicji dwukrotnie. Decyzjami politycznymi zostało zmarginalizowane budownictwo na wynajem - TBS. Za bezcen sprzedano ponad milion mieszkań komunalnych, często za 1 proc. ich wartości.

Równocześnie aż 95 proc. mieszkań, oddanych w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy, stanowią te przeznaczone dla bogatych - czytamy w materiałach przygotowanych na konferencję "Mieszkalnictwo w Roku Rodziny".

Organizatorzy zaprosili - prócz parlamentarzystów - przedstawicieli prezydenta, członków rządu, samorządowców i ekspertów. W rozmowie z IAR podkreślili, że ze strony rządu - tradycyjnie, jak w przypadku wielu innych zaproszeń i apeli - nie nadeszła żadna odpowiedź.