Dzisiaj rząd będzie rozpatrywał projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Program znany już jako „Mieszkanie dla młodych” ma zastąpić słynną „Rodzinę na swoim”. Został przygotowany przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Resort przy okazji jego wprowadzenia chce rozwiązać jeszcze jeden problem – umożliwić przedsiębiorcom okazjonalny wynajem mieszkań. Do tej pory było to zarezerwowane tylko dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Reklama

Teraz będą mogły z tego skorzystać również firmy, w tym najbardziej zainteresowane, czyli deweloperzy. Jest to o tyle istotne, że reżim najmu okazjonalnego umożliwia dość szybkie pozbycie się nierzetelnych mieszkańców bez wypełniania wszystkich warunków ustawy o ochronie lokatorów.

Część ekspertów ocenia, że ta zmiana może mieć dla rynku mieszkaniowego więcej pozytywnych skutków niż sam program „Mieszkanie dla młodych”. Z punktu widzenia inwestora instytucjonalnego najem wreszcie stanie się bezpieczny. Usunięta zostanie konieczność prowadzenia sądowej eksmisji najemców naruszających swoje obowiązki, a zwłaszcza zalegających z czynszem – tłumaczy Michał Gruca, adwokat w kancelarii Schoenherr.

Jego zdaniem w efekcie na rynku zwiększy się podaż mieszkań na wynajem, a w konsekwencji spadną ceny. Pytanie, czy w takich realiach najem będzie bezpieczny. O ile najemca będzie się wywiązywał z zawartej umowy, o tyle będzie miał pełne poczucie bezpieczeństwa - tak jak ma to obecnie miejsce na rynku lokali użytkowych. To zapewni stabilność stosunku najmu. A wszystkie te pozytywne zmiany będą miały miejsce bez konieczności dodatkowego obciążania budżetu państwa. Po prostu zadziałają mechanizmy rynkowe – podkreśla mec. Gruca.

Zgodnie z obecnymi regulacjami dotyczącymi najmu okazjonalnego, które po zmianach będą obowiązywały również przedsiębiorców i deweloperów, do umowy najmu lokalu należy dołączyć:

– oświadczenie najemcy (w formie aktu notarialnego), w którym ten poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu w terminie wskazanym w żądaniu (po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu);

– wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w razie wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;

– oświadczenie właściciela lokalu, do którego ma się przenieść były najemca okazjonalny, o wyrażeniu zgody na jego zamieszkanie.

Właściciel mieszkania, chcąc pozbyć się stwarzającego problemy lokatora, w razie upływu terminu, w którym nakazał mu się wyprowadzić, może wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu. To otwiera drogę komornikowi, który wysiedla lokatora do mieszkania osoby wskazanej w oświadczeniu. Jeżeli firmy i deweloperzy zaczną stosować tę praktykę, możemy się stać świadkami prawdziwej rewolucji na rynku mieszkaniowym.