W wielu krajach Europy Zachodniej działają fundusze, które oferują emerytom i rencistom możliwość otrzymywania co miesiąc dodatkowego świadczenia finansowego. W zamian za przekazanie funduszowi prawa do nieruchomości po ich śmierci. Takie oferty trafiają już także do Polaków.

Reklama

Przez brak precyzyjnego prawa osoby starsze teraz sporo ryzykują - przekonuje Jerzy Jankowski, przewodniczący Krajowej Rady Spółdzielczej. - Z chwilą zawarcia umowy własność mieszkania przechodzi na firmę wypłacającą rentę. Emeryt mieszka w cudzym mieszkaniu. Z chwilą bankructwa takiej firmy osoby starsze zostaną wyeksmitowane na bruk - ostrzega Jankowski.

W Polsce prace nad nowym prawem trwają od blisko czterech lat. Przewodniczący Krajowej Rady Spółdzielczej uważa, że czas wreszcie zakończyć dyskusje i niezbędna jest nowa ustawa. - Trzeba przestać o tym gadać i zrobić ustawę, za nim wybuchnie afera w stylu Amber Gold - ostrzega przewodniczący Krajowej Rady Spółdzielczej.

Ministerstwo Gospodarki zapowiedziało kilka dni temu, że w tym miesiącu projekt założeń nowej ustawy trafi pod obrady Rady Ministrów. Resort nie chce jednak podać ostatecznego terminu zakończenia konsultacji. Eksperci przypominają, że ustawa o odwróconej hipotece nie zwolni ludzi z obowiązku uważnego czytania umów.