Wartość indeksu jest istotna dla osób planujących zakup nieruchomości i zaciągnięcie kredytu. Odczyty pokazują, jak dużą część swojego dochodu netto rodzina musi przeznaczyć na obsługę zaciąganego zobowiązania. Regulacje bankowe mówią, że co do zasady klienci banków nie mogą wydawać na ratę kredytową więcej niż 50 proc. dochodu.
O zwiększeniu obciążeń kredytowych przesądził przede wszystkim wzrost oprocentowania kredytów, co wynikało z podwyżek marż bankowych oraz wzrostu stawki bazowej WIBOR. Średnie oprocentowanie kredytów urosło o 0,25 pkt proc., do 6,75 proc. Ponadto, co może być zaskoczeniem, podskoczyły nieco ceny ofertowe mieszkań. Tych niekorzystnych czynników nie udało się zniwelować poprzez wzrost wynagrodzeń, które w sektorze przedsiębiorstw urosło jedynie o 0,3 proc.