Dotacja na adaptację stołecznych budynków wyniesie łącznie ponad 470 tys. zł. Oprócz Warszawy w lipcowym bilansie akcji znalazło się przekazanie 363 tys. zł na zakup nieruchomości oraz budowę żłobka w Troszynie. Ponadto dofinansowanie w wysokości ponad 71 tys. zł otrzymała gmina Długosiodło. Pieniądze otrzyma także Mława – 143 tys. zł.

Reklama

Łącznie w żłobkach na terenie Mazowsza przybędą 174 nowe miejsca. Obecnie trwa II edycja programu. Wnioski przyjmowane są do 16 sierpnia. Należy je składać (w formie elektronicznej i papierowej) do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – ul. Czerniakowska 44. Aplikacje przesyłane pocztą trzeba oznaczyć dopiskiem na kopercie „Oferta na konkursu Maluch 2011 – II edycja”.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na budowę nowych placówek, adaptację istniejących lokali, prace wykończeniowe czy też na wyposażenie.