Do oferty publicznej trafiło 3 mln akcji. Całość podzielono na dwie transze – mali inwestorzy dostaną 1 mln akcji, zaś transza dużych inwestorów jest dwukrotnie większa. Zapisy na akcje trwają do 18 października. Firma przekształciła się w spółkę akcyjną w styczniu 2009 roku, a 9 września 2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła jej prospekt emisyjny. ED Invest będzie 19. spółką notowaną na parkiecie w indeksie WIG-Deweloperzy.

Z pieniędzy zarobionych na emisji ED Invest planuje finansowanie pierwszego etapu osiedla Wilga VII, w ramach którego powstanie 211 mieszkań o łącznej powierzchni 12,8 tys. mkw. Budowa obiektu już trwa, a jej zakończenie planowane jest w II kwartale 2011 roku.

Drugi z celów emisji to osiedle Iskra, także zlokalizowane na południowopraskim Gocławiu. Jak informuje deweloper, prace nad tą inwestycją mają się rozpocząć w I kw. przyszłego roku i potrwają dwa lata. Inwestycja będzie liczyć 12,5 tys. mkw.

ED Invest planuje też rozpoczęcie budowy drugiego etapu osiedla Wilga VII, jeszcze przed końcem 2010 roku. Pierwsi mieszkańcy otrzymają klucze w IV kw. 2012 roku. Wszystkie powyższe projekty są realizowane wspólnie przez ED Invest i Spółdzielnię Mieszkaniową Gocław-Lotnisko.