Wprawdzie najemca musi utrzymywać lokal we właściwym stanie technicznym i higienicznym, to jednak obciąża go jedynie naprawa i konserwacja podłóg, okien i drzwi, wbudowanych mebli oraz malowanie lub tapetowanie ścian, drzwi, okien i wbudowanych mebli. Oprócz tego powinien naprawiać i konserwować trzony kuchenne, kuchnie i grzejniki, wanny, piece oraz etażowe centralne ogrzewanie.

Na swój koszt wymienia misy klozetowe, baterie i wanny oraz zużyte elementy pieców węglowych i akumulacyjnych. Wprawdzie wymienia również osprzęt i zabezpieczenia instalacji elektrycznej, ale bez wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej. Natomiast musi konserwować i naprawiać przewody odpływowe urządzeń sanitarnych oraz usuwać z nich niedrożności. Z kolei zakres naprawy i wymiany etażowego centralnego ogrzewania zależy od tego, na czyj koszt zostało zainstalowane. Gdy wydatków nie poniósł wynajmujący, to wówczas najemca nie tylko je naprawia i konserwuje, ale w razie potrzeby musi nawet je wymienić.

Z kolei właściciel budynku, który wynajmuje mieszkanie, ma obowiązek zapewnić, aby sprawnie działał dźwig i istniejące już instalacje umożliwiające korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej. W tym celu naprawia i wymienia instalacje: wodociągową, gazową i ciepłej wody, a także piece grzewcze, stolarkę okienną i drzwiową, podłogę, posadzkę, wykładziny podłogowe, a nawet tynki. Wykonuje również naprawy w lokalu oraz wymienia instalacje i te elementy wyposażenia, których nie musi konserwować najemca.