Kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków – przepisy

Działania prowadzone przez gminy to efekt zmian w ustawie Prawo wodne oraz ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwalonych w 2022 r. Gminy mają teraz obowiązek przedstawiania szczegółowych sprawozdań dotyczących gospodarowania nieczystościami ciekłymi na ich terenie oraz przekazywania ich wojewódzkim inspektoratom ochrony środowiska oraz regionalnym zarządom "Wód Polskich". Pierwsze sprawozdania mają dotyczyć 2023 r.

Gminy zostały również zobowiązane do kontrolowania szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. Kontrole powinny być przeprowadzane co najmniej raz na dwa lata, zgodnie z przyjętym w danej gminie planem. Jeżeli samorządy nie wywiążą się z tych obowiązków, grożą im kary.

Reklama

Kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków – co to oznacza dla mieszkańców?

Z punktu widzenia właścicieli nieruchomości korzystających z szamb lub przydomowych oczyszczalni ścieków, nowe przepisy w pierwsze kolejności oznaczają konieczność posiadania i okazania w razie kontroli umowy na odbiór ścieków zawartej z odpowiednią firmą asenizacyjną. Listy firm działających na danym terenie i posiadających uprawnienia można znaleźć na stronach internetowych gmin.

Reklama

Kolejnymi ważnym dokumentami, które należy posiadać i w razie konieczności okazać, są potwierdzenia odbioru nieczystości, czyli np. dowody uiszczania opłat za te usługi. Warto też przypomnieć, że w świetle obowiązujących przepisów każda nieruchomość, która nie jest podłączona do systemu kanalizacji, musi posiadać szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

Kontrole szamb – jak to wygląda w gminach?

Z informacji przedstawianych przez poszczególne gminy wynika, że część z nich w pierwszej kolejności wystąpiła do mieszkańców o przekazania dokumentów potwierdzających posiadanie umów na odbiór nieczystości oraz potwierdzających ich regularny odbiór. Np. warszawska dzielnica Wawer wystąpiła w tej sprawie do mieszkańców już w czerwcu br. Na stronie wawer.um.warszawa.pl urząd informuje: "Kontrole na terenie Dzielnicy Wawer rozpoczniemy w czerwcu tego roku. Będą się one odbywały korespondencyjnie. Wyślemy do Państwa pismo i będziemy oczekiwać odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi listownej przeprowadzimy kontrolę osobiście lub z pomocą Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Możecie również otrzymać wezwanie do urzędu z prośbą o okazanie dokumentów w siedzibie urzędu dzielnicy".

W niektórych samorządach uzupełniania dokumentacji i fizyczne kontrole realizowane są równolegle. Na oficjalnej stronie Sochaczewa czytamy: "W Sochaczewie wizyty na posesjach rozpoczną się na początku listopada i będą prowadzone w sposób ciągły. W akcję zaangażowani zostaną pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Referatu Inżynierii Miasta oraz ZWiK (Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – red.)".

Pod koniec września o trwających kontrolach informował też mieszkańców UM Kraków. "W Gminie Miejskiej Kraków prowadzone są obecnie kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Kontrole przeprowadzają pracownicy Urzędu Miasta Krakowa oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej" – czytamy na oficjalnej stronie miasta.

Kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków – kary

Za brak aktualnej umowy czy dowodów potwierdzających opróżnianie szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków z wymaganą częstotliwością, właścicielom grożą kary. To wykroczenie, za które można zostać ukaranym mandatem karnym do 500 zł lub grzywną w wysokości do 5 tys. zł. Kary można spodziewać się również np. za utrudnianie kontroli.