Ostateczne dane GUS mówią, że przez cały miniony rok inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 90 309 mieszkań (praktycznie tylko domów jednorodzinnych). To wynik bardzo podobny, jak statystyki z roku 2019 (90 314). Taka sytuacja nie oznacza jednak, że w przypadku wszystkich miast i powiatów wyniki dotyczące 2019 r. oraz 2020 r. też okazały się bardzo zbliżone. Miały bowiem miejsce ciekawe zmiany lokalnego poziomu aktywności prywatnych inwestorów.

Reklama

Po porównaniu przez ekspertów portalu RynekPierwotny.pl informacji GUS-u z 2019 r. oraz 2020 r. okazało się, że na terenie niektórych większych miast oraz powiatów liczba rozpoczętych domów dość znacząco wzrosła. Największe dodatnie zmiany odnotowano w przypadku następujących lokalizacji:

Gdańsk - wzrost wyniku z 2020 r. o 155 domów (względem 2019 r.)
pow. lubelski - wzrost o 141 domów
pow. kłobucki - wzrost o 91 domów
pow. olsztyński - wzrost o 83 domy
pow. wołomiński - wzrost o 83 domy
pow. zgorzelecki - wzrost o 82 domy
pow. zamojski - wzrost o 79 domów
pow. otwocki - wzrost o 79 domów
pow. cieszyński - wzrost o 74 domy
pow. kościerski - wzrost o 71 domów
Jeżeli zaś chodzi o powiaty i miasta, gdzie liczba domów rozpoczętych przez prywatnych inwestorów spadła najbardziej, to trzeba wymienić następujące części kraju:

pow. tarnowski - spadek wyniku z 2020 r. o 68 domów (względem 2019 r.)
pow. kielecki - spadek o 70 domów
pow. słubicki - spadek o 85 domów
pow. leszczyński - spadek o 86 domów
pow. gdański - spadek o 115 domów
pow. piaseczyński - spadek o 126 domów
Białystok - spadek o 134 domy
pow. warszawski zachodni - spadek o 142 domy
pow. poznański - spadek o 300 domów
Warszawa - spadek o 313 domów
Poniższa mapa potwierdza bardzo duże ujemne zmiany dotyczące Warszawy i powiatu poznańskiego. Warto jednak pamiętać, że nadal były to ważne lokalizacje z punktu widzenia budownictwa jednorodzinnego. Na terenie stolicy w 2020 r. rozpoczęto 559 prywatnych domów. Wynik dotyczący powiatu poznańskiego był znacznie wyższy (1495 rozpoczętych domów).

mapa / Materiały prasowe

Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl