W czwartym kwartale 2019 roku banki udzieliły 55,4 tys. kredytów mieszkaniowych, o 7,1 proc. mniej niż w III kwartale 2019 roku. Ich łączna wartość to 15,72 mld zł, co oznacza spadek kdk o 6,9 proc. - wynika z przedstawionego przez Związek Banków Polskich raportu AMRON-SARFiN. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2018, wyniki akcji kredytowej były istotnie wyższe - w IV kwartale 2019 roku zawarto o 7,2 proc. więcej umów o kredyt mieszkaniowy o łącznej wartości wyższej o 15,3 proc.

ZBP poinformował, że podobnie jak w latach poprzednich, sytuację na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i kredytów hipotecznych kształtowała przede wszystkim dobra koniunktura w polskiej gospodarce i związany z nią wzrost płac, a także historycznie niskie stopy procentowe NBP, zapewniające niski koszt obsługi kredytu hipotecznego i zachęcające do poszukiwania alternatywnych do lokat bankowych możliwości lokowania oszczędności.

Reklama

Obawy analityków o wyniki roku 2019 na rynku mieszkaniowym nie potwierdziły się. Hossa nadal trwa i na chwilę obecną trudno jest mówić o rychłym załamaniu. 2019 rok był bardzo udany zarówno dla deweloperów, jak i dla sektora bankowego - powiedział cytowany w komunikacie Jacek Furga, przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych ZBP.

Na koniec 2019 roku łączna liczba czynnych kredytów mieszkaniowych wynosiła 2,4 mln, czyli o 6,4 proc. więcej niż w 2018 roku.

Średnia wartość udzielonego kredytu ogółem w 2019 roku wyniosła 277.874 zł, czyli wzrosła o 9,6 proc.

W całym 2019 roku kredyty udzielone w złotówkach stanowiły 98,49 proc. wszystkich nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych.

Średni wskaźnik DTI dla klientów, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy w 2019 roku wyniósł 36 proc.

Całkowity stan zadłużenia polskich gospodarstw domowych z tytułu zaciągniętych kredytów mieszkaniowych według stanu na koniec 2019 roku wyniósł 443,1 mld zł, co oznacza wzrost o 6,7 proc.

ZBP poinformował, że w 2019 roku średni koszt nowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych nieznacznie, ale systematycznie rósł. Na koniec 2019 roku średnia marża kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75 proc., udzielonego na okres 25 lat) wyniosła 2,10 proc., co oznacza wzrost o 0,02 p.p. w ujęciu kwartalnym, a w ujęciu rocznym – o 0,08 p.p.

ZBP podał, że w 2019 roku na rynku mieszkaniowym kontynuowany był wzrost cen. Pod tym względem na prowadzeniu znalazła się Łódź, gdzie średnia cena transakcyjna 1 mkw mieszkania wzrosła w ciągu roku o 19,9 proc. Najniższy wzrost zanotowano w Poznaniu – o 8,4 proc.. Wzrosty cen w Warszawie, Krakowie i Gdańsku wyniosły ok. 12 proc.