Mirosław Kujawski, członek zarządu LC Corp SA

Jeśli chodzi o ceny gruntów, poziom ich wzrostu zależny od konkretnej lokalizacji. W najpopularniejszych dzielnicach największych miast można znaleźć grunty, których cena w ciągu roku wzrosła o kilkadziesiąt procent. Trudno jednak wskazać uśredniony udział kosztu zakupu gruntu w całkowitym koszcie inwestycji. Zupełnie inaczej kształtuje się on dla działek zlokalizowanych w centrach miast, gdzie istnieje możliwość realizacji intensywnej zabudowy, a inaczej dla gruntów na obrzeżach, często bez niezbędnej infrastruktury, gdzie przeważa zabudowa kameralna. Niemniej, należy zaznaczyć, iż ceny działek rosną nieprzerwanie od kilku lat i obecnie osiągnęły poziom sprzed ostatniego kryzysu. Oczywiście jest to jeden z elementów, który ma istotny wpływ na wzrost cen mieszkań w ostatnim czasie.

Reklama

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding SA

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na takie pytanie, ponieważ procentowe wyliczenia zależałyby w tym przypadku od wielu czynników, przede wszystkim lokalizacji, czy szybkiej możliwości realizowania inwestycji. Wartość gruntu w budżecie inwestycji stanowi najczęściej udział od 10 proc. do 30 proc.

Tomasz Sujak, członek zarządu Archicom SA

W ciągu ostatniej dekady udział gruntów w strukturze kosztów wzrósł dwukrotnie. W przeszłości udawało nam się realizować projekty deweloperskie, gdzie koszt gruntu w relacji do przychodu nie przekraczał nawet 5 proc. Na chwilę obecną zauważany jest wzrost cen ziemi do prawie 20 proc. Posiadamy bogaty bank gruntów na ponad 5000 mieszkań, co zabezpiecza nasze potrzeby na kolejne 3 lata. Bezustannie jednak poszukujemy nowych działek, choć jesteśmy selektywni w podejmowaniu decyzji zakupowych.

Andrzej Swoboda, wiceprezes zarządu Grupy CTE

Obserwowany przez nas stały wzrost cen gruntów wynosi od 20 proc. rok do roku dla terenów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną do 100 proc. w przypadku dobrze zlokalizowanych parceli przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną. Obecnie koszt nabycia gruntu w przeliczeniu na 1 mkw. nowego mieszkania w popularnej lokalizacji we Wrocławiu wynosi 800-1200 zł netto.

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Reklama

Oszacowanie wzrostu cen działek, na których można zrealizować inwestycje deweloperskie jest trudne ze względu na to, że są to pojedyncze grunty o dużej powierzchni w bardzo różnych lokalizacjach. To co jest dla nas miarodajne to wielkość marży, czyli zarobku deweloperów, który pozostaje po zakończeniu realizacji inwestycji. Kiedy koszty budowy i zakupu działek rosną, siłą rzeczy marża spada.

Mirosław Bednarek, prezes zarządu Matexi Polska

W ostatnich latach grunty podrożały o kilkadziesiąt procent. Oczywiście przekłada się to na koszty inwestycyjne w sposób bezpośredni. Dość powiedzieć, że w zależności od segmentu rynkowego cena działki może stanowić kilkadziesiąt procent kosztów projektu deweloperskiego.

Piotr Tarkowski, pełnomocnik zarządu Allcon Osiedla

Budowanie banków ziemi jest procesem ciągłym. Część gruntów kupowana jest z przeznaczeniem pod inwestycje w odległej przyszłości, czasem okazyjnie. Grunty stanowią podstawę stabilności biznesu deweloperskiego i strategii rozwoju przedsiębiorstwa na rynku. Trudno jest porównywać grunty kupowane w różnych okresach koniunktury gospodarczej. Są dzielnice, w których cena gruntów wzrosła nawet dwu i trzykrotnie. Problemem jest jednak określenie punktu odniesienia, do którego wzrost ten mamy mierzyć. Są też parcele wystawiane na sprzedaż, w przypadku których organizowanych jest wiele przetargów, ale nie znajdują nabywców. Dotyczy to między innymi terenów, gdzie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo istnieje duże ryzyko, że decyzja o warunkach zabudowy będzie rozbieżna z oczekiwaniami dewelopera. Ostateczne ceny dla danej dzielnicy kształtuje rynek, dlatego udział gruntu w strukturze kosztów nie jest stały.

Izabela Płóciennik, manager ds. nieruchomości mieszkaniowych w Antczak Residential

W tej chwili na ceny mieszkań wpływają głównie trzy czynniki: ceny gruntów, wzrost cen materiałów budowlanych oraz rosnące koszty pracy. Dlatego kluczem do realizacji inwestycji pozostaje aspekt generalnego wykonawstwa. Paradoksalnie, kłopoty z wykonawcami wspierają mniejszych deweloperów, szczególnie tych wywodzących się właśnie z budowlanki. To doświadczenie daje im rynkową stabilność.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Zauważyliśmy, że grunty pod budowę mieszkań w ciągu kilku lat znacznie zdrożały. Podwyżki oscylują w przedziale 15-30 proc. W tej chwili, aby kupić atrakcyjny grunt pod zabudowę mieszkalną trzeba się solidnie postarać. Nasz zespół dobrze sobie jednak z tym radzi, czego dowodem są nowe inwestycje w planach. Drożejące grunty niestety przyczyniają się do wzrostu cen mieszkań, ponieważ dochodzą jeszcze dodatkowe koszty, które inwestor musi ponieść, aby cały proces realizacji inwestycji przebiegał sprawnie.