- Do głównych czynników i uwarunkowań zidentyfikowanych w raporcie, wpływających na zainteresowanie mieszkaniami należy zaliczyć sytuację demograficzną, kontynuację procesu suburbanizacji, migracje, a także polepszającą się sytuację dochodową Polaków oraz rozwój rynku kredytów hipotecznych. Poddaliśmy też analizie stan substancji mieszkaniowej i deprywacji mieszkań. Te wypadkowe pozwoliły stwierdzić, że obecnie brakuje w Polsce około 2,1 mln mieszkań - powiedział Maciej Grabowski z HRE Think Tank, cytowany w komunikacie.

Reklama

W Polsce oddaje się do użytku 120-180 tys. mieszkań. Są one jednak generalnie zlokalizowane w zaledwie 4 czy 5 województwach, w których są największe polskie aglomeracje, wskazano w raporcie.

- Zwracamy też uwagę, na poprawiającą się sytuację dochodową gospodarstw domowych, która wpływa na aspiracje i preferencje mieszkaniowe Polaków, ich zdolność kredytową i dostępność cenową zarówno kupna jak i wynajmu mieszkań. Sprzyjać temu będzie dalszy rozwoju rynku kredytów hipotecznych. Biorąc pod uwagę te przesłanki, a głównie zwiększającą się liczbę gospodarstw domowych, szacujemy, że do roku 2030 będzie brakowało dodatkowo ok. 600 tys. mieszkań - powiedział Michał Sapota z HRE Think Tank.

Dużym problemem pozostaje w dalszym ciągu zapewnienie mieszkań gospodarstwom domowych o średnich i niskich dochodach, których zarobki uniemożliwiają osiągnięcie zdolności kredytowej i zakup mieszkania. Takie osoby bez pomocy publicznej nie są w stanie samodzielnie zrealizować swoich potrzeb mieszkaniowych.

- Pomoc publiczna w tym zakresie jest niewystarczająca. Zbyt mało buduje się w systemie społecznego budownictwa czynszowego oraz spółdzielczego lokatorskiego przeznaczonego dla takich gospodarstw. Brakuje również mieszkań socjalnych. Deficyt mieszkań w tym segmencie wynosił na koniec ubiegłego roku, co najmniej 150-200 tys. mieszkań - wskazał Michał Cebula z HRE.

HRE Think Tank powstał z myślą o tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla rynku nieruchomości oraz rozwoju potencjału inwestycyjnego w Polsce. Jego misją jest rzetelna ocena zachowań rynkowych, które mają wpływ na kształtowanie m.in. polityki legislacyjnej i gospodarki.

Reklama