Właśnie dlatego państwo prowadzi różne programy wspierające modernizację domów jednorodzinnych. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl przygotowali krótki przegląd właśnie takich inicjatyw.

Reklama

Rządowy program Czyste Powietrze zasługuje na uwagę

W kontekście wsparcia dotyczącego termomodernizacji domu, na pewno warto wspomnieć o rządowym programie Czyste Powietrze. Ta szeroko promowana inicjatywa ma być ważnym elementem polityki ekologicznej rządu. W ramach opisywanego programu zaplanowano między innymi elementy edukacji ekologicznej. Z punktu widzenia właścicieli domów jednorodzinnych, bardziej interesująca wydaje się jednak kwestia ewentualnych dopłat. Rząd deklaruje, że w ramach opisywanego programu do wykorzystania będzie ponad 100 mld zł (przez dziesięć następnych lat). Jak tłumaczy RynekPierwotny.pl dystrybucją takiej pomocy przeznaczonej na wymianę pieców i termomodernizacje budynków, zajmują się Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). O pomoc mogą wnioskować osoby fizyczne już posiadające dom jednorodzinny oraz prywatni inwestorzy, którzy mają zgodę na wzniesienie takiego budynku.

Reklama

Warto nadmienić, że program Czyste Powietrze przewiduje zwrot części wydatków poniesionych przez jego beneficjentów. Wysokość dotacji jest uzależniona od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym i wynosi od 40 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia (tzn. 40 - 90 proc. z sumy wynoszącej od 7000 zł do 53 000 zł). Wydatki większe niż 53 000 zł, beneficjenci programu mogą sfinansować przy pomocy preferencyjnej pożyczki. Nabór wniosków do opisywanego programu ruszył w połowie września 2018 r. Dokładnych informacji o wysokości i zasadach wsparcia udzielają Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Reklama

Od 2019 r. rusza ulga podatkowa na termomodernizację

Ulgi podatkowe mają być kolejnym elementem rządowego wsparcia dla termomodernizacji. Rząd chciałby aby system fiskalnych zachęt dla właścicieli domów jednorodzinnych został uruchomiony w 2019 r. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że tak zwana ulga termomodernizacyjna zacznie obowiązywać już 1 stycznia 2019 r. Zgodnie ze stanem na dzień 26 listopad 2018 roku, prace nad opisywaną ulgą zakończył już Sejm i Senat. Brakuje jedynie podpisu Prezydenta, który w tym przypadku wydaje się bardzo prawdopodobny.

Warto wyjaśnić, że zgodnie z nowymi przepisami, podatnik będący właścicielem/współwłaścicielem domu jednorodzinnego, będzie mógł odliczyć od dochodu podatkowego wydatki związane z termomodernizacją (koszty materiałów budowlanych, urządzeń oraz usług). Warunkiem skorzystania z ulgi będzie zakończenie prac termomodernizacyjnych w ciągu trzech kolejnych lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwsze wydatki.

Jak nadmienia portal RynekPierwotny.pl, w toku prac legislacyjnych zwiększył się zakres opisywanej ulgi. Wedle ostatecznych zasad, podatnik będzie mógł pomniejszyć swój dochód w PIT o koszty termomodernizacji wynoszące nawet 53 000 zł. Wcześniej analogiczny limit odliczenia od dochodu ustalono jako 23% wydatków, ale nie więcej niż 53 000 zł. W przypadku maksymalnego wykorzystania ulgi termomodernizacyjnej przez osobę płacącą PIT o stawce 18%, oszczędność podatkowa wyniesie 9540 zł (18% x dochód mniejszy o 53 000 zł).

Dwa państwowe banki pomagają w termomodernizacji

Osoby zainteresowane tematem termomodernizacji budynków jednorodzinnych, powinny pamiętać, że swoją ofertę finansowania takiej inwestycji mają również dwa państwowe banki wspierające działania proekologiczne. Mowa o Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Pierwsza z wymienionych instytucji, oferuje między innymi preferencyjne kredyty na instalacje fotowoltaiczne. Warto również wiedzieć, że BOŚ we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej proponuje dotowane kredyty (do 40 proc.) na proekologiczną modernizację domu. Oferta takich kredytów zależy od miejsca zamieszkania klienta banku.

Bank Gospodarstwa Krajowego też posiada swoją ofertę finansowania modernizacji domów jednorodzinnych. Ta instytucja kojarzona bardziej z kredytowaniem przedsiębiorstw oraz samorządów, w ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów wypłaca specjalną premię termomodernizacyjną również osobom prywatnym. Tacy beneficjenci mogą liczyć na sfinansowanie do 20% kwoty kredytu na termomodernizację domu.