- Powstanie Rady Mieszkalnictwa jest niezwykle ważne dla całego środowiska deweloperskiego, które deklaruje gotowość do współpracy na rzecz realizacji zadań - zauważył prezes Hofman.

Reklama

Działalność Rady ma nadać inwestycjom mieszkaniowym rządu najwyższy priorytet. W skład powołanej 29 stycznia br. Rady Mieszkalnictwa - obok premiera Morawieckiego, który został jej przewodniczącym - weszli minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, minister finansów Teresa Czerwińska, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, minister środowiska Henryk Kowalczyk i minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel - przewiduje zarządzenie prezesa Rady Ministrów z 29 stycznia 2018 roku.

Członkami Rady Mieszkalnictwa zostali także: prezes Rządowego Centrum Legislacji Jolanta Rusiniak oraz prezes BGK Nieruchomości Mirosław Barszcz. Barszcz został koordynatorem pracy Rady Mieszkalnictwa.

- Środowiska deweloperskie mają nadzieję, że Rada będzie współpracowała z deweloperami, chociaż w jej składzie nie znalazł się przedstawiciel najważniejszej organizacji skupiającej deweloperów czyli Polskiego Związku Firm Deweloperskich - powiedział Hofman. Dodał, że "niestety, nie ma też przedstawiciela Stowarzyszenia Architektów Polskich czy innych organizacji branżowych".

Reklama

Prezes Grupy Inwest uważa, że "skład Rady Mieszkalnictwa powinien być poszerzony o praktyków, czyli przedstawicieli developerów, architektów, środowiska producentów materiałów budowlanych i wykonawców". - Tylko taki skład może rzeczywiście wpływać na wszystkich uczestników rynku budownictwa mieszkaniowego i skutecznie realizować cel, jakim jest nowoczesne technologicznie, dostępne cenowo i szybko wybudowanie mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus - powiedział Hofman.

- Budownictwo mieszkaniowe to strategiczny obszar gospodarki, tak jak energetyka, komunikacja czy przemysł zbrojeniowy. Trzeba o tym pamiętać tworząc ramy i model dla realizacji programu Mieszkanie plus na najbliższe 15 lat - dodał Hofman.

Do zadań Rady należy w szczególności "opracowywanie mechanizmów współpracy organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych im podległych" oraz "monitorowanie przebiegu działań służących realizacji polityki mieszkaniowej Rady Ministrów".

Rada Mieszkalnictwa ma także inicjować i koordynować prace analityczne, koncepcyjne oraz wdrożeniowe, związane z realizacją polityki mieszkaniowej Rady Ministrów. Ma także monitorować przebieg realizacji tych prac.

Jak podano w rozporządzeniu, do zadań Rady Mieszkalnictwa będzie należało także "opracowywanie rekomendacji innych działań służących realizacji polityki mieszkaniowej Rady Ministrów, w tym dotyczących niezbędnych zmian legislacyjnych".

Zadaniem Rady jest "przyspieszenie procedur administracyjnych, związanych z realizacją inwestycji mieszkaniowych, zwiększenie podaży gruntów pod inwestycje mieszkaniowe, a w rezultacie zwiększenie podaży mieszkań".

Reklama

Rada Mieszkalnictwa ma także koordynować działania służące "obniżeniu kosztów inwestycji mieszkaniowych, a w rezultacie obniżeniu cen mieszkań" oraz optymalizować mechanizmy wsparcia mieszkalnictwa, aby "pomoc państwa docierała do najbardziej potrzebujących".

Jak zapisano w rozporządzeniu, udział "w pracach Rady jest nieodpłatny".