Jesienią odbył się nabór wniosków w dwóch programach realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jak przypomniał we wtorek w komunikacie prasowym BGK, programy te wchodzą w skład Narodowego Programu Mieszkaniowego.

Jak mówił cytowany w komunikacie wiceprezes zarządu BGK Włodzimierz Kocon, Bank Gospodarstwa Krajowego wykorzystuje kilkunastoletnie doświadczenie w finansowaniu mieszkalnictwa na rzecz Narodowego Programu Mieszkaniowego. - To pierwszy tak kompleksowy plan, który sukcesywnie będzie eliminował deficyt mieszkaniowy – ocenił.

Reklama

Chodzi o rządowy program tworzenia mieszkań socjalnych, komunalnych, chronionych, domów dla bezdomnych i noclegowni oraz o program społecznego budownictwa czynszowego (SBC). W obydwu programach, realizowanych na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, wpłynęło do BGK łącznie 155 wniosków na utworzenie 3 tys. 960 mieszkań. Finansowanie, o które starają się jednostki samorządu terytorialnego, spółki gminne, TBS-y i spółdzielnie mieszkaniowe wynosi ponad 380 mln zł.

W jesiennej edycji pierwszego z programów, wspierającego budownictwo socjalne i komunalne, do BGK wpłynęły 104 wnioski o łącznej wartości ponad 111 mln zł. Powstanie dzięki nim 1 660 mieszkań dla najuboższych, w tym: 750 mieszkań komunalnych, 890 lokali socjalnych, 8 mieszkań chronionych i 12 miejsc w domach dla bezdomnych. Aż 101 wniosków złożyły gminy, dwa wnioski wpłynęły od spółek gminnych, a jeden z powiatu. Najbardziej aktywnymi w tej edycji programu okazały się województwa: śląskie (30 proc. mieszkań objętych wnioskami) i zachodniopomorskie (10 proc. mieszkań objętych wnioskami).

Obecnie sprawdzana jest poprawność złożonych wniosków pod względem formalno-prawnym. Pula środków do wykorzystania w tej edycji wynosi 75 mln zł. Lista zakwalifikowanych wniosków ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej BGK do końca grudnia.

Reklama

Jak przypomniał BGK, rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego funkcjonuje od 10 lat. Wspiera on m.in. samorządy w realizacji ustawowego obowiązku zapewnienia lokali najuboższym mieszkańcom. Jest realizowany w formie bezzwrotnego finansowania projektów budowlanych lub remontowych oraz kupna lokali lub budynków. Wysokość wsparcia w zależności od przedsięwzięcia może wynieść od 30 do 55 proc. wartości inwestycji. O dofinansowanie mogą starać się gminy, spółki gminne, związki międzygminne, powiaty i organizacje pożytku publicznego.

Dotychczas BGK przyznał beneficjentom bezzwrotne dotacje w wysokości ponad 945 mln zł, co pozwoliło na realizację 1 tys. 382 przedsięwzięć mieszkaniowych o wartości ponad 2,87 mld zł.

Bank zakończył również nabór wniosków do programu społecznego budownictwa czynszowego, który stanowi element szeroko pojętego pakietu Mieszkanie plus, a także Narodowego Programu Mieszkaniowego.

Jak poinformował dyrektor departamentu budownictwa społecznego w BGK, we wrześniu 37 wnioskodawców złożyło 51 wniosków o udzielenie kredytów preferencyjnych na łączną kwotę blisko 270 mln zł. - Udzielenie przez BGK finansowania w pełnej wnioskowanej kwocie pozwoliłoby na wybudowanie ok. 2 300 mieszkań o łącznej wartości prawie pół miliarda złotych – dodał.

W ramach programu SBC, BGK podpisał już prawie 40 umów kredytowych na ponad 180 mln zł, obejmujących budowę prawie 1 tys. 700 mieszkań. Kolejne umowy zawierane są na bieżąco. Pierwsi najemcy wprowadzili się już do swoich mieszkań – w Krośnie, Tomaszowie Mazowieckim, Zielonej Górze, Rudzie Śląskiej, Jelczu-Laskowicach oraz Wrocławiu.

Kolejny nabór wniosków w programie SBC zostanie najprawdopodobniej przeprowadzony w marcu 2018 r. Ma to umożliwić obecnie nowelizowane rozporządzenie Rady Ministrów, które w miejsce jednej, wrześniowej edycji w każdym roku wprowadza dwa nabory wniosków.