Do podpisania ugody przez pełnomocników stron doszło w czwartek w poznańskim sądzie apelacyjnym. Uzgodniona kwota odszkodowania ma zostać wypłacona parafii do 28 lutego 2017 roku.

Reklama

To parafia wystąpiła z roszczeniem przeciwko Skarbowi Państwa, Agencji Nieruchomości Rolnych i Miastu Poznań. Na mocy ustawy o stosunkach z państwem z 1989 r., chciała odzyskać swoją ziemię, dostać grunty zamienne lub odszkodowanie.

Pod koniec stycznia 2015 r. sąd zasądził na rzecz parafii odszkodowanie w wysokości 77 mln zł; dotyczyło ono 13 ha gruntu - pozostałe ok. 2 hektary to obecnie część jeziora Maltańskiego. Od wyroku odwołał się Skarb Państwa. Wyrok Sądu Apelacyjnego miał zostać ogłoszony 23 stycznia br., ale strony przestąpiły wówczas do pertraktacji ugodowych.

Marek Jaślikowski z Prokuratorii Generalnej RP powiedział w czwartek dziennikarzom, że zawartą ugodę należy traktować jako "sukces negocjacyjny wojewody wielkopolskiego". - Trzeba pamiętać o tym, że suma roszczeń parafii przekraczała 98 mln, prawie 99 mln zł, więc kwota 72 mln zł, która ostatecznie została przyznana parafii jest najniższą kwotą, jeśli chodzi o cały ten spór – powiedział.

Jaślikowski podkreślił, że ugoda została zawarta formalnie przez Prokuratorię Generalną RP, ale negocjacje prowadzone były w imieniu wojewody przez wyznaczone przez niego osoby. Jaślikowski nie powiedział w czwartek mediom z czyjej inicjatywy doszło do rozmów ugodowych, ani jak długo one trwały.

Pełnomocnicy parafii nie chcieli odnieść się do sprawy w sądzie. Swoje stanowisko mają przedstawić jeszcze w czwartek na konferencji prasowej.

Sprawy przeciwko Skarbowi Państwa, Agencji Nieruchomości Rolnych i Miastu Poznań toczą się od 2005 roku. Wcześniej, przez ponad 10 lat, sprawę próbowała rozwiązać także nieistniejąca już Komisja Majątkowa. W toku prowadzonych postępowań Sąd Okręgowy w 2011 i 2015 r. dwukrotnie wydawał wyroki w tej sprawie - oba korzystne dla strony kościelnej.

Miasto kilka lat temu przekazało część spornych działek aportem do spółki Termy Maltańskie, budującej kompleks rekreacyjny w okolicach jeziora Maltańskiego. Na działkach, których sprawę rozpatrywał sąd, znajduje się część budynków Kempingu Malta należącego do Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, a także przebiega trasa kolejki wąskotorowej.