W kolejnym kwartale deweloperzy będą zapewne nadal wprowadzali do sprzedaży znaczną liczbę mieszkań spełniających kryteria MdM, ceny zatem nie powinny się istotnie zmienić - napisano w raporcie.

Reklama

Z raportu REAS wynika, że - uwzględniając różnice w liczbie lokali na poszczególnych rynkach - w II kwartale nastąpił spadek przeciętnych cen lokali wprowadzanych do sprzedaży.

Ma to związek z dużym udziałem najtańszych mieszkań w puli nowych lokali, przy równoczesnej stabilizacji lub obniżce limitów cenowych obowiązujących w programie MdM. Natomiast średnia cena mieszkań znajdujących się w ofercie nie zmieniła się w porównaniu z poprzednim kwartałem, co wskazuje na szybką sprzedaż nowo wprowadzonej oferty – dodano.

Z danych REAS wynika, że w II kwartale wartość sprzedaży na rynkach nieruchomości 6 największych aglomeracji – Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Poznania i Trójmiasta – wzrosła o 18,7 proc. rdr i o 5,2 proc. MdM.

W sumie w samym drugim kwartale sprzedanych zostało ponad 15 tys. lokali, a w pierwszym półroczu blisko 29,5 tys. Jednak zdecydowanie wyższy, bo o prawie 30 proc., był wzrost liczby lokali wprowadzonych do sprzedaży - napisano.

Zgodnie z oczekiwaniami, deweloperzy zdecydowanie zwiększyli podaż, zwłaszcza w segmencie najtańszych mieszkań, kwalifikujących się do dopłat w programie MdM, aby do maksimum wykorzystać popyt na takie lokale, zanim program nie zostanie zakończony. W okresie od kwietnia do czerwca w ofercie pojawiło się ponad 17,7 tys. nowych lokali, a w całym półroczu prawie 31,5 tys. – dodano.

W II kwartale, zgodnie z wynikami monitoringu REAS, w sześciu aglomeracjach o największej skali obrotów wprowadzono ponad 17,7 tys. mieszkań.