Oznacza to, że umowa odwróconego kredytu hipotecznego jest szczególnym rodzajem kredytu, którego podstawą zabezpieczenia jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości lub określonym prawie do nieruchomości.

Reklama

Projekt ustawy zawiera rozwiązania adresowane przede wszystkim do osób starszych, choć nie został do niej wprowadzony limit wieku osób, które będą mogły zawrzeć z bankiem umowę odwróconego kredytu hipotecznego. Pozwoli to tym osobom uzyskać dodatkowe środki finansowe na bieżące potrzeby (konsumpcję, świadczenia medyczne, itp.), które czerpane będą z kapitału zakumulowanego w nieruchomości - można przeczytać w komunikacie.

Umowy odwróconego kredytu hipotecznego będą mogły zawierać banki, oddziały banków zagranicznych oraz instytucje kredytowe prowadzące działalność transgraniczną.

Uprawnienia do zawierania umów będą miały zatem wyłącznie instytucje podlegające nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) lub organom nadzorczym w macierzystych państwach członkowskich UE, co zapewni wysoki poziom ochrony beneficjentom projektowanej usługi finansowej.