W Polsce największą popularnością cieszą się inwestycje biurowe - poinformowała KPMG we wtorek podczas spotkania z dziennikarzami w Warszawie.

Reklama

Po Austrii, Czechach i Polsce na kolejnych miejscach rankingu uplasowały się: Słowacja, Rumunia, Serbia, Węgry, Bułgaria, Słowenia, a na ostatnim miejscu spośród badanych znalazły się kraje bałtyckie.

Według KPMG, od 12 miesięcy następuje wzrost finansowania inwestycji na rynku nieruchomości w naszym regionie, ale sytuacja nadal jest niepewna. Banki utrzymują restrykcyjne kryteria udzielania pożyczek i kredytów, co nadal stanowi problem dla wielu inwestorów i deweloperów.

Andrea Sartori z KPMG powiedział, że inwestorzy dokładnie analizują sytuację społeczno-polityczną poszczególnych państw i wykazują dużą ostrożność w stosunku do inwestycji na bardziej ryzykownych rynkach. Banki wybierają też inwestycje o najwyższej jakości, czyli gwarantujące w najwyższym stopniu rynkowe powodzenie przedsięwzięcia.

Badanie KPMG dowodzi, że projekty z sektora nieruchomości mają dla banków strategiczne znaczenie, ale poziom zaangażowania różni się w poszczególnych państwach. Polska pozytywnie wyróżnia się na tle pozostałych państw regionu, ponieważ banki są bardziej otwarte na finansowanie nowych projektów deweloperskich - wynika z analiz firmy.

Reklama

Steven Baxted z KPMG uważa, że banki ograniczyły wpływ niektórych niekorzystnych czynników z 2010 r. i obecnie są bardziej otwarte na finansowanie inwestycji w sektorze nieruchomości. "Pomimo tych pozytywnych oznak, na rynku nadał panuje duża niepewność" - podkreślił Baxted. W 2011 r. W porównaniu z poprzednim rokiem w państwach o lepszej sytuacji makroekonomicznej można zauważyć poprawę nastawienia do udzielania kredytów.

Pomiędzy badanymi krajami występują duże różnice, dotyczące preferowanych sektorów inwestycji w nieruchomości - handel detaliczny jest najbardziej popularnym typem inwestycji na Węgrzech i w Serbii, a inwestycje biurowe - w Czechach, Polsce i Rumunii. W Bułgarii, Słowenii i Krajach Bałtyckich na pierwszym miejscu znajduje się sektor przemysłowy i logistyka.

W najkorzystniejszej sytuacji jest Austria, gdzie banki są w jednakowym stopniu zainteresowane kredytowaniem inwestycji przemysłowych, biurowych i związanych z handlem detalicznym.

We wszystkich krajach oprócz Słowenii najsłabiej preferowany przez banki jest sektor hotelarski.

Opracowanie "Barometr koniunktury na rynku finansowania sektora nieruchomości w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w roku 2011" (CEE Property Lending Barometer 2011) powstało na podstawie zestawu odpowiedzi ponad 50 wiodących banków działających w sektorze nieruchomości w 12 krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Austria, Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia i Węgry).

KPMG świadczy usługi audytorskie, doradztwa podatkowego i gospodarczego, zatrudnia 138 tys. pracowników w 150 krajach. Każda z firm KPMG posiada odrębną osobowość prawną, ale są stowarzyszone z zarejestrowaną w Szwajcarii KPMG International. KPMG działa w Polsce od 1990 r. Obecnie zatrudnia blisko 1,2 tys. osób w biurach w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.