Wspólnoty mieszkaniowe zarządzają większością nieruchomości znajdujących się na Pradze-Południe. Wiele z tych budynków jest wręcz w opłakanym stanie, ponieważ ich zarządcy często nie mają środków na remont. Tym, którym się udało jednak go wykonać, mogą liczyć na docenienie tego przez dzielnicę.

Reklama

Nagrodzić wspólnoty

– Głównym celem konkursu jest gratyfikacja wspólnot mieszkaniowych, które podjęły się remontu elewacji budynków. Są to działania zmierzające do poprawy estetyki oraz stanu technicznego budynków. Mają one na celu rozpowszechnienie wśród mieszkańców poczucia przynależności oraz współodpowiedzialności za wygląd najbliższego otoczenia, a także całej Pragi-Południe – mówi Ewelina Buczyńska, rzecznik Pragi-Południe.

– Gratyfikacje mają wynagrodzić trud oraz wysokie nakłady finansowe włożone w odnowienie nieruchomości. Są to działania szczególnie ważne w kontekście zbliżających się mistrzostw Euro 2012, których nasza dzielnica będzie gospodarzem. Mamy nadzieję, że zachęcą one pozostałych właścicieli do poprawy stanu technicznego budynków stanowiących ich własność – dodaje Ewelina Buczyńska.

Skończyć remont

O nagrody starać się mogą właściciele wszystkich nieruchomości, których użytkowanie rozpoczęto przed 1 stycznia 1961 r. A takich na Pradze-Południe nie brakuje, żeby wymienić tylko budynki przy ul. Grochowskiej 289, 291 czy też 299 (obecnie w trakcie remontów).

Zgodnie z regulaminem, w konkursie mogą wziąć udział wyłącznie wspólnoty, które w tym (jednak nie później niż w dniu poprzedzającym termin składania wniosków konkursowych) lub ubiegłym roku zakończyły remont budynku, łącznie z odnowieniem elewacji.

285 tys. zł od dzielnicy

Jest się o co bić. Kwoty przeznaczone dla najlepszych mogą solidnie podreperować budżet wspólnot. Te z nich, które uzyskają największą liczbę punktów od komisji konkursowej, otrzymają kolejno po 100 tys., 75 tys. i 50 tys. zł. Przewidziano także trzy wyróżnienia po 20 tys. zł każde.

Wnioski konkursowe przyjmowane są w kancelarii Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami przy ul. Walewskiej 4 (pok. 1).