O sporze między dzielnicą a mieszkańcami pisaliśmy 14 czerwca. Budowa nowej placówki miała rozpocząć się w tym roku. Były pieniądze, był projekt budowlany. Władze Rembertowa uznały jednak, że miejsc dla przedszkolaków w dzielnicy jest pod dostatkiem, a nawet za dużo i postanowiły przeznaczyć prawie 7 mln zł m.in. na remonty. Co zatem jest ważniejsze niż nowa placówka dla dzieci?

– Środki zabezpieczone na budowę przedszkola zostaną przeznaczone na przebudowę kanału melioracyjnego w ul. Strażackiej (1 050 000 zł), kompleksową modernizację wraz z pracami adaptacyjnymi zmierzającymi do utworzenia dodatkowych dwóch oddziałów w przedszkolu przy ul. Admiralskiej 17 (3 020 000 zł), dotacje dla placówek oświatowych, których organem prowadzącym nie jest m.st. Warszawa (1 000 000 zł) oraz bieżące wydatki oświatowe, czyli wynagrodzenia i pochodne, zakup energii, zakup usług remontowych (1 975 000 zł) – mówi Katarzyna Roth-Sikorska, rzecznik Rembertowa.