Od powstania rynku nowoczesnych magazynów w Polsce obserwujemy coraz większe zainteresowanie firm sektora lekkiej produkcji wynajmem powierzchni w tego typu obiektach. Firma produkcyjna, decydując się na wynajem powierzchni w typowym parku logistycznym, musi być jednak przygotowana na poniesienie dodatkowych kosztów za wynajem. A to głównie przez konieczność dostosowania powierzchni do potrzeb związanych z prowadzoną działalnością produkcyjną. Adaptacje dotyczą zazwyczaj zabezpieczenia wyższej mocy prądu, doświetlenia hali światłem dziennym poprzez świetliki dachowe lub dodatkowe okna w elewacji, zwiększenia natężenia światła sztucznego, podniesienia temperatury w hali czy zwiększenia wytrzymałości posadzki.

Deweloperzy posiadający doświadczenie zarówno z rynku polskiego, jak i z zagranicy są w stanie dostosować obiekt do potrzeb najemców z sektora lekkiej produkcji i przeznaczyć do długotrwałego najmu. Mowa tu zarówno o obiektach już istniejących, jak i o zaprojektowaniu nieruchomości pod konkretnego klienta. Co więcej, deweloperzy dysponują bazami działek i są w stanie dostarczyć wymagany obiekt pod wynajem praktycznie w każdym rejonie Polski. Dodatkowo nieruchomość można ulokować w dowolnej specjalnej strefie ekonomicznej. Daje to przyszłemu użytkownikowi powierzchni produkcyjnej dużą elastyczność, a przede wszystkim nie zmusza go do ponoszenia ogromnych nakładów finansowych na budowę hali produkcyjnej. Istotny jest również fakt, że firma nie angażuje się w działalność deweloperską, na której się najzwyczajniej nie zna, bo nie jest ona podstawą jej funkcjonowania.

Na rynku zaczynają pojawiać się specjalne parki przemysłowe przygotowane do przyjęcia najemców z sektora lekkiej produkcji. De facto każdy międzynarodowy, jak również doświadczony lokalny deweloper jest w stanie zaoferować powierzchnię pod lekką produkcję. Deweloperzy deklarują, że są żywo zainteresowani firmami produkcyjnymi i zaliczają te firmy do dobrych najemców.