Sprawdzony agent

Reklama

Według analityków Metrohouse to znaczna zmiana preferencji klientów. Do tej pory większość potencjalnych klientów agencji nieruchomości podpisywała umowy z pośrednikami w oparciu o przedstawianą przez nich ofertę. Jak dotąd główną przyczyną zawarcia kontraktu z agentem było zainteresowanie konkretną nieruchomością. Osoby poszukujące mieszkania kontaktowały się z agentem, który zajmował się sprzedażą znalezionego przez nich na rynku domu czy mieszkania. Następnie same podpisywały umowę dotyczącą obsługi. Wybór agenta na podstawie polecenia należał do rzadkości.– Klienci dokonują wyboru pośrednika coraz bardziej świadomie. Polecenia to także dla pośredników najlepszy kanał pozyskiwania nowych klientów – mówi Mariusz Kania, prezes zarządu Metrohouse.

– Praca z klientami z polecenia jest jednak domeną pośredników, którzy już długo działają na rynku(choć zdarzają się młodzi doradcy) wybierając określoną grupę zawodową, do której kierują swoją ofertę, i są polecani pocztą pantoflową przez kolejnych zadowolonych klientów – dodaje Kania.

Grunt to specjalizacja

W krajach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych agenci nieruchomości ściśle specjalizują się w działalności w określonych grupach zawodowych (lekarze, aktorzy, sportowcy, maklerzy, informatycy) lub w określonej lokalizacji. Dzięki specjalizacji doskonale znają preferencje zakupowe i przeciętne możliwości nabywcze poszczególnych grup klientów, a wąski teren działania pozwala im na dogłębną znajomość niemal każdej istniejącej nieruchomości, a także planów inwestycyjnych dla terenów swojego działania.

Nadszarpnięte zaufanie

Komentatorzy rynku podkreślają, że po kryzysie finansowym zachwiana została wiarygodność całej branży nieruchomości. Dodatkowo w szumie informacyjnym wszystkie agencje wydają się podobne. Potencjalny klient z każdej strony słyszy o wyjątkowości oferty i promocjach, a dysponuje mniej zasobnym portfelem – ma więc mniejsze ryzyko pomyłki przy zakupie. Jak wynika z ankiety Metrohouse, klienci stawiają głównie na spokój ducha. Słowo zaufanej osoby przy wyborze pośrednika ma być zatem gwarancją jego wiarygodności.

Nie wszyscy mają licencje

Rynek obrotu nieruchomościami oceniany jest na 1 mld złotych rocznie. Obecnie na rynku działa ponad 13 000 pośredników w obrocie nieruchomościami. Ocenia się, że przynajmniej trzy razy tyle osób działa pod opieką pośredników, przeprowadzając czynności pomocnicze w obrocie nieruchomościami.