Utrzymujące się już od dłuższego czasu wzrosty cen mieszkań mają zarówno podażowe, jak i popytowe przyczyny. Wg ekspertów portalu RynekPierwotny.pl po stronie podaży na ceny metrażu oddziałuje przede wszystkim wzrost kosztu materiałów budowlanych oraz robocizny.

Reklama

Można oczekiwać, że na wskutek oddziaływania tych dwóch czynników, przeciętny koszt budowy mieszkania w całym 2019 r. wzrośnie o około 8-12 proc. Narodowy Bank Polski niedawno opublikował ciekawe dane o wzroście kosztów poszczególnych elementów typowego bloku. Eksperci RynekPierwotny.pl postanowili zaprezentować te informacje.

Na wstępie warto wyjaśnić, że wyniki udostępnione przez NBP opierają się na szacunkach firmy Sekocenbud. Wspomniane szacunki wskazują, że przez rok (od I kw. 2018 r. do I kw. 2019 r.) koszt wybudowania typowego bloku pięciokondygnacyjnego do stanu deweloperskiego zmienił się następująco:

 łącznie cały budynek - wzrost o 10%
 urządzenia transportu bliskiego - wzrost o 3%
 instalacje i urządzenia teletechniczne i techniki informatycznej - wzrost o 10%
 instalacje i urządzenia elektro-energetyczne - wzrost o 8%
 instalacje i urządzenia techniki wentylacyjnej - wzrost o 2%
 instalacje i urządzenia zaopatrzenia w ciepło - wzrost o 5%
 instalacje i urządzenia kanalizacyjne, wodociągowe i gazowe - wzrost o 8%
 instalacje i urządzenia techniczne - wzrost o 6%
 stan wykończeniowy zewnętrzny - wzrost o 13%
 stan wykończeniowy wewnętrzny - wzrost o 9%
 stan surowy - wzrost o 11%
 stan zerowy - wzrost o 9%
 konstrukcje i elementy budowlane - wzrost o 11%Powyższe informacje wskazują, że w ciągu roku znacząco podrożały wszystkie kluczowe elementy i etapy wznoszenia przykładowego budynku. Warto zwrócić uwagę m.in. na dane dotyczące kosztów stanu surowego oraz stanu wykończeniowego zewnętrznego.