Wg najnowszego odczytu wartość Indeksu Cen Mieszkań wynosi 1111,1 pkt. i jest o 6 pkt. wyższa od zanotowanej w czerwcu br. W porównaniu z lipcem ub. roku, kiedy wartość ICM zrównała się z wartością bazową z września 2007 r. (1000 pkt.), wzrost wyniósł 111,1 pkt, tj. 11,1 proc.

Reklama

ICM znajduje się w długotrwałym trendzie wzrostowym już od 6 lat. Swój historyczny dołek - poziom 826,4 pkt. - osiągnął w lipcu 2013 r. Od tamtej pory jego wartość wzrosła już o 284,7 pkt., tj. o 34,5 proc.

Tempo wzrostu wartości Indeksu Cen Mieszkań w ciągu minionych 6 lat nie było jednakowe. W ciągu pierwszych 2 lat "odbicia" ceny mieszkań w Polsce rosły bardzo powoli. Wskazywał to bardzo umiarkowany wzrost indeksu, który wynosił średnio 0,8 pkt./mies. Przez ten czas zyskał on łącznie 19,7 pkt., tj. urósł o zaledwie 2 proc.

W kolejnych dwóch latach rynek mieszkaniowy znacznie się ożywił, a ceny zaczęły piąć się w górę. Między lipcem 2015 i lipcem 2017 tempo wzrostu indeksu było już ponad 3 razy wyższe - wynosiło średnio 2,7 pkt./mies. W tym czasie wartość indeksu wzrosła o 65,3 pkt., tj. o 7,7 proc.

Najszybciej wartość Indeksu Cen Mieszkań rosła w ostatnich dwóch latach. W okresie od lipca 2017 do lipca 2019 dynamika wzrostów była aż 10-krotnie większa niż obserwowana w ciągu pierwszych 2 lat po kryzysie – średni miesięczny wzrost sięgnął aż 8,3 pkt.; wartość ICM wzrosła w tym czasie o 199,5 pkt., tj. aż o 21,9 proc.

W porównaniu z pierwszym notowaniem, tj. ustaloną we wrześniu 2007 r. wartością bazową wynoszącą 1000 pkt. aktualna wartość Indeksu Cen Mieszkań jest wyższa o 11,1 proc., co oznacza, że ceny mieszkań w Polsce - mimo tak spektakularnych wzrostów w ostatnim czasie - są nominalnie tylko o 11,1 proc. wyższe niż 12 lat temu (dla porównania - przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw podawane przez GUS wzrosło w tym samym czasie o ponad 80 proc.).

Zdecydowanie spokojniej zachodzą zmiany w Indeksie Cen Mieszkań uwzględniającym inflację. Choć trend jest zasadniczo zbieżny z indeksem głównym - również wzrostowy - to jednak tempo i skala wzrostów są daleko mniejsze.

W porównaniu z czerwcem br. wartość ICMi wzrosła o 4,3 pkt. i wynosi obecnie 795,5 pkt. W porównaniu z lipcem ub. roku indeks urósł o 52,6 pkt, tj. 7 proc.
W ciągu ostatnich 6 lat, tj. od najniższego w historii wskazania w lipcu 2013 roku (634 pkt.) ICMi urósł o 161,5 pkt. (25,5 proc.) i w ten sposób odrobił tylko niespełna połowę strat z okresu kryzysu. Wciąż bowiem jego wartość jest o 204,5 pkt. niższa od wartości bazowej (1000 pkt.) ustalonej we wrześniu 2007 r. Oznacza to, że mimo długotrwałego wzrostu realne ceny mieszkań (po uwzględnieniu inflacji) są dziś o 20,5 proc. niższe niż przed blisko 12 laty.

Indeks Cen Mieszkań (ICM) wyraża łączną wartość względną średnich cen ofertowych mieszkań używanych wystawionych do sprzedaży w portalach Grupy Morizon (m. in.: Morizon.pl, Domy.pl, Oferty.net, Bezposrednie.com) obliczaną na podstawie średnich cen ofertowych w 10 największych miastach Polski (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice) ważoną liczbą mieszkańców tych miast. Bazową datą dla indeksu jest wrzesień 2007 roku, a wartość bazowa wynosi 1000 punktów.