Oferta jest, obok Bezpiecznego Kredytu 2 proc., drugim produktem w ramach nowego rządowego programu „Pierwsze mieszkanie” skierowanego do klientów indywidualnych. Kontem powinni się zainteresować wszyscy, którzy planują zakup pierwszego mieszkania lub domu dopiero za kilka lat. Do chwili zakupu mogą regularnie odkładać swoje oszczędności na koncie gwarantującym wyjątkowe udogodnienia w postaci atrakcyjnego oprocentowania i gwarantowanej dodatkowej premii mieszkaniowej.

Dla zaradnych rodziców i trzydziestolatków

Konto Mieszkaniowe mogą założyć osoby, które w dniu zawarcia umowy prowadzenia rachunku mają co najmniej 13 lat i nie ukończyły 45 lat oraz nie są właścicielami mieszkania lub domu. Może ono być prowadzone maksymalnie przez 10 lat. Od dnia startu oferty na każdym założonym Koncie Mieszkaniowym będzie obowiązywało promocyjne oprocentowanie 5 proc. przez sześć miesięcy od dnia otwarcia rachunku – z tej promocji będzie można skorzystać do 31 października 2023 r. Trzeba przy tym zaznaczyć, że to oprocentowanie to realne 5 proc. – bez podatku dochodowego (czyli tzw. podatku Belki).

– Liczymy, że Konto Mieszkaniowe dzięki dostępności dwóch unikalnych korzyści – naliczania odsetek bez pobierania podatku dochodowego oraz premii mieszkaniowej zabezpieczającej oszczędności klientów przed utratą wartości w dłuższym terminie – spotka się z dużym zainteresowaniem – mówi Wojciech Werochowski, wiceprezes Banku Pekao SA odpowiedzialny za bankowość detaliczną.

Oferta Konta Mieszkaniowego jest szczególnie atrakcyjna dla dwóch grup klientów:

• zapobiegliwych rodziców młodzieży w wieku 13–18 lat szukających już dziś najlepszego sposobu na zapewnienie swym pociechom własnego „M” (bo jest to jednym z warunków usamodzielnienia się młodych w niedalekiej przyszłości),

• osób w wieku do 30 lat, które już wiedzą, że będą chciały dokonać zakupu mieszkania, ale np. jeszcze nie dysponują środkami na wkład własny niezbędnymi do udzielenia kredytu hipotecznego.

Konto Mieszkaniowe skutecznie chroni gromadzone środki przed utratą wartości

Klient, który założy Konto Mieszkaniowe, musi regularnie, co miesiąc odkładać na nim kwoty mieszczące się w przedziale od 500 zł do 2 tys. zł. Co ważne, w ciągu roku kalendarzowego dopuszczalny jest brak jednej wpłaty na konto w dowolnie wybranym miesiącu. Bank będzie comiesięcznie dopisywał do salda odsetki brutto bez naliczania i pobierania podatku dochodowego, który pomniejsza zyski na standardowych kontach oszczędnościowych czy lokatach terminowych.

Jak to działa? Każda złotówka wpłacona na Konto Mieszkaniowe jest oprocentowana. Odsetki są naliczane na koniec każdego miesiąca i bez pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych powiększają saldo na Koncie Mieszkaniowym. W przypadku dokonania wypłaty lub przelewu części lub całości środków z Konta Mieszkaniowego na inny cel niż zakup pierwszego mieszkania lub domu bank pomniejsza kwotę zgromadzonych na koncie środków o kwotę podatku dochodowego niepobranego w okresie prowadzenia konta.

Unikalnym bonusem dla klientów, dostępnym wyłącznie na Koncie Mieszkaniowym, jest naliczana za każdy rok oszczędzania premia mieszkaniowa, wypłacana z Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. Wskaźnik premii mieszkaniowej przyjmowany do przeliczeń w każdym kolejnym roku jest zależny od wysokości inflacji lub wzrostu uśrednionej ceny metra kwadratowego mieszkania w poprzednim roku – wybierana jest wyższa wartość.

Takie rozwiązanie zabezpiecza środki klienta wpłacane na Konto Mieszkaniowe przed utratą wartości w dłuższym terminie. Niezwykle ważne jest to, że klient może otrzymać naliczoną już kwotę premii wyłącznie w przypadku dokonania w przyszłości przelewu środków z Konta Mieszkaniowego na zakup pierwszego mieszkania lub domu.

Ze szczegółami oferty można się zapoznać na stronie: https://www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/oszczedzam-i-inwestuje/konto-mieszkaniowe.html. Informacji udzielają także doradcy klienta w placówkach Banku Pekao SA w całej Polsce.

Partner

Materiały prasowe