"Niepewność na rynku finansowym spowodowała drastyczny spadek zaufania na rynku międzybankowym, co w bezpośredni sposób wpłynęło na wyraźne ograniczenie dostępu do kredytów hipotecznych. Trudności w uzyskaniu kredytu oraz wyższe koszty obsługi zadłużenia przez gospodarstwa domowe pociągnęły za sobą wyhamowanie popytu na mieszkania" - pisza, w najnowszym raporcie przedstawiciele portalu Gratka.pl oraz firmy doradczej Home Consulting.

Mimo notowanych, już od wielu miesięcy spadków cen nieruchomości, kupujący nie maja łatwiejszego zadania. Musza się bowiem liczyć z możliwością odmowy skredytowania zakupu przez bank. Nie powinno wiec dziwić, że ceny nie przestały spadać również w październiku.

Cęść analityków uważa nawet, że zawirowania na rynku kredytowym przyspieszą odrywanie sie cen od sufitu możliwości zakupowych poszukujących własnego lokum. W październiku 2008r. srednia cena 1mkw. utrzymała kontynuacje trendu spadkowego. Według ekspertów przygotowujących raport, na koniec ubiegłego miesiąca średnia cena wywoławcza 1 mkw. mieszkania w Warszawie wyniosła 9,3 tys. złotych.

Pamiętać trzeba jednak, że, po pierwsze jest co cena uśredniona, czyli obejmuje mieszkania stare i nowe, wpełni wyposażone i do remontu, a po drugie wywoławcza, która odzwierciedla preferencje sprzedającego a nie rynkowe. Transakcje zawierane na rynku wtórnym sugerują, że nawet kupując mieszkanie w centrum można wtyargować nawet ponad 20 procent z ceny początkowej.

Raport Gratka.pl oraz Home Consulting wskazuje, że z największa przeceną odnotowano w tzw. segmencie nowego rynku wtórnego czyli mieszkań nie starszych niż 10 lat. Spadek w stosunku do września wyniósł - 2,4 procent.

"Tak wyraźny spadek cen mieszkań nowych może byc efektem większej skłonności w obliczy trudnej obecnie sytuacji rynkowej, do obniżania cen mieszkań zakupionych inwestycyjnie (zwłaszcza jeszcze przed boomem), a obecnie wystawianych na sprzedaż, które nawet po obniżeniu ceny nadal przynoszą wysoki zwrot z inwestycji" - tłumaczą to zjawisko autorzy opracowania.

Odnotowali oni obniżki średnich cen w 9 dzielnicach Warszawy. Największe dotyczyły: Śródmieścia (-2 proc.), Wilanowa (-1,5 proc.), Pragi Południe (-1,3 proc.) oraz Ursynowa (-1 proc.). Według autorów raportu, w październiku średnie ceny najwyraźniej wzrosły w dzielnicach charakteryzujących się nieliczną ofertą – Rembertowa i Włoch, ale również takich dzielnic jak.: Mokotów (1,9 proc) i Bemowo (1,4 proc), które w ciągu III kwartału 2008r. notowały najwyższe spadki.

Sytuacja na rynku jest niezwykle skomplikowana. W niektórych dzielnicach, w których cena średnia wzrosła, w segmencie mieszkań nowych odnotowano spadki.

Spadki średnich cen z tzw. nowego ryku wtórnego zanotowano w większości dzielnic Warszawy, z czego najgłębszy ( powyżej -2 proc.) na Mokotowie, Ursynowie i Wilanowie. W segmencie tym najwyższy wzrost zaobserwowano w Żoliborzu oraz Włochach. W przypadku „starego” rynku wtórnego dominuja wzrosty cen – najwyższe w Rembertowie, Ususie, Mokotowie oraz Pradze Północ. Spadki odnotowano w 7 dzielnicach, a najgłębszy spadek w stosunku do września bieżącego roku, wystąpił w Wilanowie, Białołęce i Śródmiesciu.

Biorąc pod uwagę poszczególne segmenty rynku wtórnego sytuacja rysuje się podobnie – zarówno na nowym rynku wtórnym jak i starym dominują spadki cen. Październik nie przyniósł znaczących zmian w tendencjach obserwowanych już od kilku miesięcy na rynku mieszkaniowym – średnie ceny ofertowe lokali mieszkalnych utrzymują trend spadkowy.

To jednak jeszcze nie koniec i obserwatorzy rynku wieszczą dalsze osuwanie się cen.

"Patrząc na zmiany w ofertowych cenach mieszkań,wydaje sie, że obecny kryzys finansowy nie zdąży jeszcze odbić wyraźnego piętna na wtórnym rynku mieszkań – sprzedajacy nie wykazują skłonnosci do radykalnej obniżki cen ofertowych. Należałoby jednak przyjąć, żeczekiwania co do ceny są zdecydowanie mocniej weryfikowane podczas finalizowania transakcji między stronami, a ostateczna cena zawarta w akcie notarialnym jest znacznie niższa niż początkowa oferta" - podsumowują autorzy z portalu Gratka.pl oraz firmy doradczej Home Consulting.

Reklama