W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2008 roku ogłoszonych zostało łącznie ponad 55 tys. przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy we wszystkich branżach.

Z badań TAI wynika, że z każdym miesiącem tego roku liczba ogłaszanych przetargów dotyczących szeroko pojętej branży budowlanej wzrastała. W styczniu było ich ponad 10 tys., a w lutym już ponad 13,5 tys. W marcu przetargów ponownie przybyło, bo było ich 13,6 tys.

Przetargi z branży budowlanej w pierwszym kwartale tego roku dotyczyły przede wszystkim drogownictwa. Ich łączny udział wyniósł około 32 proc. Drugie miejsce zajmują prace energoelektryczne - w sumie 18 procent. Na kolejnych miejscach znalazły się przetargi dotyczące prac budowlanych (13 proc.) i prac wodno-kanalizacyjnych.

Z badań Telefonicznej Agencji Informacyjnej wynika, że najwięcej pracy było w województwie śląskim. Pochodziło z niego 6,2 tys. ogłoszeń. Na drugim miejscu uplasowało się Mazowsze z liczbą ponad 5,7 tys. ogłoszeń. Najmniej zaś bo tylko 840 przetargów pochodziło z województwa podlaskiego.