Rozpoczęło się lanie fundamentów pod nowy budynek Akademii Sztuk Pięknych. Wzmacniane są też fundamenty pod gmachem istniejącym przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie.

Reklama

Gmach na pal

Na terenie budowy pojawił się ciężki sprzęt, m.in. wiertnica do wykonywania pali fundamentowych zdolna do pracy w każdych warunkach geologicznych. Fundamenty palowe są stosowane w celu przekazania dużych, skoncen- trowanych obciążeń na głębsze warstwy podłoża gruntowego. Wiertnica może wiercić otwory na głębokość kilkunastu metrów. Wzmacnianie fundamentów pod istniejącym gmachem ASP potrwa około 3 miesiące. Trwają też prace związane z montażem nowej instalacji centralnego ogrzewania. Następnym krokiem będą dalsze prace związane z wznoszeniem nowego budynku ASP oraz kontynuacja remontu wewnątrz starego gmachu.

Stare na nowo

Zabytkowy gmach, który zostanie poddany rozbudowie, został wzniesiony w latach 1911 - 1914 według projektu Alfonsa Graviera. Po wojnie budynek został przebudowany - jego fasada została pozbawiona wykuszy i okien z drobnymi podziałami, dodano także jedną kondygnację. Obecny projekt przewiduje przywrócenie historycznej fasady zabytkowego budynku od strony dziedzińca oraz jego nadbudowę o jedną kondygnację. Nadbudowa będzie miała kształt nawiązujący do historycznego dachu uczelni - dwuspadowy nad korpusem głównym i kopertowy nad częścią frontową. Pod dziedzińcem wejściowym zaprojektowano hall - miejsce spotkań i wy- staw - połączone z kawiarnią i doświetlone umieszczonymi w poziomie posadzki prostokątnymi świetlikami. Nad pracowniami zlokalizowano sale dydaktyczne, a na ostatniej kondygnacji aulę (salę wykładową i teatralną) na 300 osób połączoną ze studiem scenografii.

Reklama

Z dziedzińcem

Reklama

Nowy budynek w części frontowej będzie liczył pięć kondygnacji, zaś w głębi działki będzie wyższy - ponad główny korpus będzie wystawać bryła auli. Nowy obiekt będzie się łączył z zabytkowym gmachem na całej wysokości w zachodniej części działki, jak również poprzez hall na niskim parterze. Pomiędzy nowym i starym budynkiem zaprojektowano dziedziniec, który rozszerzając się w stronę ulicy, pozwoli wyeksponować północną fasadę zabytkowego gmachu. Dziedziniec będzie przestrzenią półpubliczną, o funkcjach ekspozycyjnych (np. wystawy studentów uczelni).

W nowym budynku zlokalizowanym w pobliżu skrzyżowania z ulicą Tamka uczyć się będą studenci Wydziału Rzeźby, Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii, Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, tworzonego obecnie Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną oraz Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji. Wartość projektu realizowanego przez ASP wynosi 65,5 mln zł.

Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (41,1 mln zł) oraz dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (24,4 mln zł). Projekt architektoniczny powstał na deskach uznanej warszawskiej pracowni JEMS Architekci, a generalnym wykonawcą budowy jest konsorcjum firm Dorbud i Interbud West. Zakończenie całego projektu i oddanie nowego budynku planowane są na 2013 rok.